Kommune frir til Witzøe & co for å få lakseslakteri til 600 millioner: – Nå er alt lagt til rette for SalMar

Nyheter
1858

I et ekstraordinært møte i Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) i Lenvik kommune i går, gikk utvalget enstemmig inn for etablering av Klubben Næringspark på Grasmyr på Senja. 

Næringsparken skal forbeholdes sjørettet produksjonsvirksomhet med behov for kai- og sjøadgang, samt dens leverandør-foredlingsindustri. Planområdet blir på rundt 300 dekar.

Bakgrunnen for etableringen er å legge til rette for SalMar, som skal bygge et lakseslakteri til 600 millioner kroner nord for Harstad og sør for Tromsø.

SalMar har ennå ikke avgjort hvor slakteriet skal ligge, og flere kommuner har lokket med tomt.

– Vi har med Klubben næringspark tilrettelagt for innspill og planer vi har fått fra SalMar, og vi forventer at det blir bred politisk enighet om dette i kommunestyret også. Nå er alt lagt til rette for SalMar, sier utvalgsleder Louis Edvardsen (H) til Folkebladet. Han sier videre at dette kan bli en av de største enkeltetableringene i Nord-Norge.

Saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret 21. juni.