Kommer laksen med nye kundeopplevelser?

Meninger
0

Jeg venter spent på laks som gir nye kundeopplevelser – en laks med klimavennlig verdikjede fra A til Å. Denne laksen er produsert miljøvennlig i lukkede anlegg som ikke forurenser, har liten eller ingen dødelighet i fiskefarmene grunnet god fiskehelse, lokalt produsert fôr, smaker perfekt og har bærekraftig transport til markedet. Finner vi spor av denne laksen på Nor-Fishing i Trondheim?

Apple var utålmodig opptatt av å skape nye kundeopplevelser. Steve Jobs i Apple skapte dette gjennom sin iPhone og ble markedsleder. Han var tøff nok til å kannibalisere sin egen salgssuksess iPod (MP3-spilleren), og heller inkludere denne sammen med andre nyheter i mobiltelefonen iPhone. Han evnet å ta i bruk nye innovasjoner og skapte nye kundeopplevelser.

John Kenneth Selven

Lakseindustrien må se tilbake fra framtiden – og tilpasse seg
Hvilke kundeopplevelser forventes om 5 til 10 år? Jeg tipper muligheten er stor for at framtidens kunde sannsynligvis forventer den klimavennlige laksen. Vi kan produsere denne laksen siden innovasjonene finnes, men tør vi å ta innovasjonene i bruk?

Hovedutfordringen blir nok å utfordre egen verdikjede når innovasjoner skal implementeres i stor skala. Dette virker enkelt, men i praksis vanskelig som blant annet Kodak erfarte. Kodak var i 2001 posisjonert til å lage «Facebook» med oppkjøpet av Ofoto, men holdt fast på sitt produktfokus og mistet muligheten til å skape nye kundeopplevelser som Facebook gjorde i 2004. Kodak holdt fast på sitt produkt inntil ingen ville ha det og gikk konkurs.

Laksens verdibidrag til kundene må forbedres videre
Lakseindustrien må bli DOLOR – det latinske ordet som kan bety både smart og smerte. Industrien må skape den endringskulturen som setter nye kundeopplevelser i sentrum fordi det er smart, og i tillegg tåle den smerte (omstilling) som kreves for å tilpasse seg nye forventninger i markedet. Laksen må i tillegg til god fiskehelse få et servicesystem som frakter laksen klimavennlig (båt eller tog) til markedet. Teknologien for økt holdbarhet finnes og gir muligheten for klimavennlig transport. Ingen store aktører har hittil valgt å skalere dette opp.

Den klimavennlige laksen krever fortsatt nye innovasjoner, men kanskje mest å ta nye innovasjoner i bruk. Denne laksen vil nok snart komme, men når? Ser vi den på Nor-Fishing?