Kombinerer brønnbil og brønnbåt under rognkjekstransport: – Gir en sprek rognkjeks

Nyheter
2239

Maritime House utnytter ulike transportmidler for å bringe rognkjeks på tvers av Møre og Romsdal. Målet er økt fiskevelferd.

Rognkjeks blir oppdrettet av Tingvollfisk i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal. Deretter blir fisken transportert av Kristiansund-selskapet Malo Transport, som er eid av Maritime House, til brønnbåten «Reflex» i Molde. Denne båten har også Maritime House eierandeler i gjennom brønnbåterederiet Reflex Shipping. Til slutt blir den levert i merd på Sunnmøre.

– Tiden fisken bruker fra oppdretter til den er levert i merd er minimalisert og optimalisert med tanke på fiskevelferd. Dette gir sprek rognkjeks som er klar til å gjøre oppgaven med å spise lakselus, sier daglig leder i Maritime House, Yngve Nordhaug til iLaks.

– Men hvordan mener dere konkret at transporten med både bil og båt i dette tilfellet bidrar til bedre fiskevelferd?

– Geografien og området gjør at vårt transportløp er det beste for fiskevelferden her.  Vi frakter fisken fra et område til et annet på en slik måte at fisken er ute av sitt marine miljø i relativt kort tid, unngår et hav strekke, og det blir kjørt seks vogntog ut fra en og samme oppdretter med leveranse direkte i en godkjent brønnbåt. Normalt er ikke omlasting fra bil til båt en ekstra håndtering av fisken i transport av rensefisk, dette er normal praksis når fisk fraktes med bil, sier Nordhaug.

Han legger til at tankene i bilene er utformet slik at rognkjeksen får et godt areal å «hvile» på etter at den er lastet om bord. I tillegg er vannkvaliteten god under hele transporten, noe som ifølge han er med på å bidra til god fiskevelferd.