Klikkvinnerne i 2016

Kommentarer
376

Den mest leste saken i 2016 var en artikkel skrevet av et konkurrerende medium som omtalte et annet konkurrerende medium. Kronikken Svart dag, skrevet av magasinet Norsk Fiskerinærings redaktør Thorvald Tande jr., dissekerte Fiskeribladet Fiskarens hjelpeløse omtale av fiskeriminister Per Sandbergs påstått korrupte adferd i forbindelse med en kvotegave til en nær venn og nabo.

Det viste seg at det ikke var gitt noen kvote i gave. Den angivelige mottakeren var heller ikke nær venn eller nabo av Sandberg. Fiskeribladet Fiskaren valgte å beklage saken dagen etter at saken ble trykket på iLaks.

Hårfint etter nevnte Svart dag fulgte den samme Per Sandbergs filleristing av miljøverner Kurt Oddekalv og hans forhold til dokumentasjon av miljøgifter under oppdrettsanlegg.

Den tredje mest leste saken i 2016 var et intervju med styreleder Lars Måsøval i Måsøval Fiskeoppdrett etter den mye omtalte lusesaken på yttersiden av Frøya i høst.

Så fulgte makrellstørje torpederte oppdrettsanlegg. Hendelsen skjedde ved Frei utenfor Kristiansund, og skulle ikke bli den eneste der makrellstørje ble fanget i oppdrettsnot dette året.

Et leserbrev fra Guri Kunna Videregående skole på Frøya fulgte deretter. Lakseeventyret? fant flere brister i NRK Brennpunkts noe tannløse angrep på norsk lakseoppdrett.

Kvaliteten til sei som beiter nær oppdrettsanlegg er dokumentert, fulgte så. Her kunne forskere hos Nofima, Norsk institutt for Naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet avdekke at de fant liten forskjell i kvalitet mellom sei fanget nær oppdrettsanlegg og kontrollfisk fanget i god avstand til anlegg, men at også seien som i hovedsak har levd på laksefôr overveiende var av god kvalitet.

Deretter kom viralvinneren Nå er en laks mer verdt enn et fat med olje. Denne saken gikk sin seiersgang i en lang rekke nasjonale og internasjonale medier, hvor i hvertfall en del av dem, særlig i utlandet, siterte iLaks.

På åttende plass kom den anonymiserte nordnorske oppdretteren som hevdet han hadde funnet en løsning på luseproblemet.

Cato Lyngøy og Hauge Aqua er blant de heldigesom har vunnet frem i konkurransen om utviklingskonsesjoner. I Slik fungerer egget illustrerer en video hvordan Lyngøys lukkede anlegg vil kunne forandre tradisjonelt lakseoppdrett i åpne merder.

Den tiende mest leste saken i år var nok en størjesak; 370 kilos makrellstørje gikk rett i oppdrettsnot.