Kleven verft i Ulsteinvik. Foto: Gerhard Flaaten

Kleven håper å ha nye medeiere på plass innen få uker

Nyheter
2006

Kleven-familien klarer ikke å redde verftskonsernet alene. – Det vil nok bli ekstern kapital i vår balanse ja, sier direktøren.

Kleven-konsernet er i trøbbel, og må få inn frisk egenkapital for å overleve.

– Dette jobber vi med. Vi tror en løsning er nært forestående, og at vi vil ha dette på plass i løpet av noen få uker, sier administrerende direktør Ståle Rasmussen.

Han er foreløpig den eneste utenom Kleven-familien som har eierandeler i landets største skipsbyggingskonsern, med base i Ulsteinvik.

Fakta

Klevenkonsernet

  • Kleven Martime Holding er største aksjonær i Klevenkonsernet, med 90,21 prosent av aksjene.
  • Kleven Maritime Holding har flere eiere, med selskapet John Kleven as som det største.
  • John Kleven as, som styreleder Kjersti Kleven og Annelise Kleven Godø eier halvparten av hver, eier 47,49 prosent av aksjene i Kleven Maritime Holding.
  • Bortsett fra konserndirektør Ståle Rasmussens aksjepost på 1,08 prosent er alle aksjene i Kleven Maritime Holding eid av medlemmer av Klevenfamilien.
  • Konsernet omfatter verftet i Ulsteinvik og Myklebust Verft i nabokommunen Sande, selskapet Kleven Maritime Contracting som er arbeidsgivar for omkring 300 utenlandske ansatte og en del mindre datterselskap.

Har lånt av de ansatte

Pengene har rent ut av verftsgruppen, som har tapt nesten en halv milliard kroner på driften de siste to årene.

Marerittprosjektet BNR 379 alene står for over halvparten av tapet, som har ført til at morselskapet Kleven Maritime og de heleide verftene Kleven Verft og Myklebust Verft er i brudd med lånebetingelsene sine, og lever på kreditorenes nåde.

Dermed må ny egenkapital på plass for å redde en av de største arbeidsplassene på nordvestlandet, som i fjor sysselsatte 719 årsverk.

De ansatte og eksisterende eiere har allerede trådt til.

Fra juni i år har de ansatte i Kleven-konsernet forpliktet seg til å bidra til å garantere for et ansvarlig lån på 24 millioner kroner. I tillegg  har eierne i Kleven-familien gått inn med et ukjent beløp.

Søker nye medeiere

Men nå er det ikke mer å hente. Styret i morselskapet Kleven Maritime har engasjert finansielle rådgivere med mandat til å innhente ny egenkapital.

Les også: Kleven tapte 268 millioner på dette skipet

Rasmussen vil ikke si noe om hvem de er i dialog med, men det er på det rene at de eksisterende eierne ikke sitter med nok frisk kapital til å redde selskapet, og at eierkonstellasjonen i Kleven-konsernet vil bli endret.

– Det vil nok bli ekstern kapital i vår balanse ja, sier Rasmussen.

Jobber med å synliggjøre verdier

Samtidig jobber Kleven med å synliggjøre allerede eksisterende verdier i selskapet.

– Vi har gjort noen investeringen i oppgraderinger ved verftene de siste årene som ikke er synliggjort i de bokførte verdien. Det jobber vi med å få taksert, sier Rasmussen.

Nå er verftsgruppen i brudd med lånebetingelsene, som vil si at bankene i realiteten kan ta over det de har pant i av konsernets verdier, dersom de ønsker det.

Så langt har det ikke skjedd, og med høyere bokførte verdier, vil Kleven Maritime være være nærmere å komme seg ut av den situasjonen.

– Det vil kunne være medvirkende, ja, sier Rasmussen.

Negativ arbeidskapital

Men dette vil altså ikke alene være tilstrekkelig til å redde konsernet.

Som følge av underskuddet i 2016 er egenkapitalen svekket fra 445 millioner kroner i 2015 til 206 millioner kroner ved utgangen av fjoråret, ifølge konsernregnskapet.

Det er først og fremst Kleven Verft som tærer på egenkapitalen, men også det heleide Myklebust Verft i Gursken har gått i minus de to siste årene.

“Som følge av underskudd de to siste årene er egenkapitalen og likviditeten betydelig svekket, og arbeidskapitalen er negativ”, skriver styreleder Kjersti Kleven i årsregnskapet.

Ved utgangen av fjoråret hadde konsernet drøye 415 millioner kroner i kontanter.