Klart for milliardinvestering innen havbruk og offshore på Vikingbase i Trøndelag

Nyheter
2635

Vikingbase Smolt har av Trøndelag fylkeskommune blitt tildelt akvakulturtillatelse for en produksjon av inntil 6,5 millioner settefisk av laks, ørret og regnbueørret per år ved lokasjonen ved Vikingbase. I tillegg er det mulighet for å søke om økt produksjon inntil en biomasse på 10.000 tonn.

Vikingbase vil nå gå i dialog med interessenter om både etablering av et produksjonsanlegg for postsmolt, og annen relevant industri.

– Vi har fått gode signaler fra markedet om at å produsere fisken på et landbasert anlegg til den oppnår en vekt mellom 500 og 1.000 gram er veien å gå for å skape en bærekraftig vekst. Mye tyder på at lengre tid på land gjør fisken mer motstandsdyktig mot lus og sykdommer, skriver daglig leder Frode Blålid i en pressemelding.

Her ligger området. FOTO: Google

140 mål industriområde
Vikingbase eier et industriområde på Kvithylla i Indre Fosen kommune på 140 mål, tilrettelagt for havbruk og offshorerelatert virksomhet.

Det er etablert en næringspark hvor felles infrastruktur som blant annet sjøvannsinntak, ferskvannsinntak, og et felles administrasjonsbygg med lager og verksteder skal utvikles. I nærområdet finnes allerede etablerte industribedrifter som Fosen Yards, Servi Group og Elpro.

– Det vil være naturlig med en satsing på blant annet landbasert havbruk av marine arter, biogassanlegg for å håndtere slam fra havbruksindustrien og håndtering av restråstoff. NUAS Technology har allerede signalisert interesse for å etablere et fullskala pilotanlegg for behandling av restprodukt på Vikingbase. Et slikt anlegg vil kunne prosessere restråstoff levert av ulike leverandører, skriver Blålid videre.

Ifølge Blålid er det også andre aktører fra ulike industrier som har meldt sin interesse for å etablere seg på området som nå er under utbygging.

Bindeledd
Vikingbase ser for seg å være et naturlig bindeledd mellom forskning og utviklingsmiljøer, og lokalt næringsliv.

– Industriområdet ligger lokalisert ved Trondheimsfjorden, og med en reisetid på kun en time til Trondheim anser vi området som godt egnet for aktører som for eksempel SINTEF og NTNU, skriver Blålid.

– Å skape lokale ringvirkninger for eksisterende bedrifter i området på Kvithylla og nyetableringer på Vikingbase, er en klar målsetning for investorgruppen bak Vikingbase. Omstillingsprogrammet til Indre Fosen kommune har vært en viktig bidragsyter til planleggingsprosessen for området, og vil være en naturlig partner i det videre arbeidet, avslutter Blålid.