Bli med inn i Mowis nye postsmoltanlegg på Fjæra

Nyheter
0

Fjæra huser fire innbyggere, og et av settefiskanleggene til verdens største oppdretter. Sistnevnte har vokst med 6.500 kvadratmeter siden 2021.

Anlegget, som ligger innerst i Åkrafjorden, har fått nytt postsmoltanlegg, servicebygg og slambehandlingsbygg. Med det har anlegget blitt 13.700 kvadratmeter større.

Her har Mowi nå en årlig konsesjon på 4.600 tonn, der målet er å levere smolt på 700 gram fire ganger i året.

– Dette er Mowis største settefiskanlegg i region sør, sier prosjektleder Reidar Våge.

Fjæra ligger innerst i Åkrafjorden i Etne kommune. Grenda har fire fastboende og ingen nærbutikk, men tonnevis av settefisk. Første byggetrinn av Mowi-anlegget var ferdig i 2016. Foto: Tina Totland Jenssen

De nye byggene tok under to år å ferdigstille, og har stått klare siden august. På åpningsfesten 29. november vil ikke Mowi kommentere prislappen, utover at det er en «betydelig sum».

Lokale lokaler
– Men vi har lagt igjen mye lokalt. Det har vært mange lokale firma involvert fra både Etne, Vindafjord og distriktet rundt, sier Asle Lægreid, som har vært driftsleder på anlegget i en måneds tid.

Nofitech har bygget RAS-anlegget, og Høyer Odda står for servicebygget og slambehandlingsbygget. Blant andre involverte er Ølen Betong og Karmøy-firmaet Vassbakk & Stol.

– Det har vært et strålende samarbeid, og jeg vil takke Mowi for tilliten, sier Robert Hundstad, CEO i Nofitech. Her med Reidar Våge, som er ansvarlig for Mowis prosjekter i sør. Dette er det andre anlegget Nofitech bygger for Mowi i Norge. Foto: Tina Totland Jenssen

Lavt fotavtrykk skal være grunnen til at Nofitech, som har hovedkontor i Trondheim, fikk RAS-oppdraget.

– De baserer seg på en modul der man får et mer kompakt anlegg, som krever mindre areal enn vanlig, forklarer Våge.

700 grams smolt
Nå har Mowi altså fått to nye postsmolthaller, der hvert bygg består av fire kar pluss RAS-moduler. Hvert kar rommer 2.400 kubikk.

Målet er å lage postsmolt på 700 gram.

– Hvordan skal dere nå målet?

– Det handler om logistikk og fôring, rett og slett. Vi skal styrke parametrene som påvirker dyrene og veksten, som vil si smoltifiseringen og hvordan vi fôrer, sier Lægreid.

Friskmeldt fjord
Mowi leverer i hovedsak fisken med brønnbåt, som legger til kai i Fjæra, få meter nedenfor fabrikken.

Reidar Våge i postsmoltanlegget. Foto: Tina Totland Jenssen

– Hvorfor er Fjæra et bra sted å være for Mowi?

– Vi har jo en dyp fjord her, og bruker en del sjøvann som holder stabilt åtte grader og kan varme opp når ferskvannet er lavere – og kjøle ned ellers. Vi bruker sjøvann aktivt inn i energiregnestykket, sier Våge.

– Og så er europaveien rett ved siden av. I tillegg er det relativ nærhet til store bostedsområder som Odda, Etne og Skånevik. Det er en grei pendleavstand for folk.

Statsforvalteren var i utgangspunktet bekymret for Åkrafjorden, forteller han.

Slambehandlingsanlegget: Mowi har inngått en avtale med Bioretur, som tar seg av slammet og tørker det til 92 prosent tørrstoff. Foto: Tina Totland Jenssen

– Vi gjorde en stor undersøkelse med modellering av våre utslipp, som viste at denne fjorden har bæreevne. Da snudde Statsforvalteren, og gav oss løyve.

Når det gjelder slambehandling, har Mowi inngått en avtale med Bioretur, som tørker slammet.

– Uten den avtalen hadde det blitt uhorvelig mye tungtransport, sier Våge.

Grunnrente-brems
Mowi har seks settefiskanlegg i region sør, og har store planer for dem. I Fjæra bestemte de seg for å fortsette, men Våge forteller at grunnrenteskatten bød på humper i veien for flere av prosjektene.

Asle Lægreid viser frem et av trommelfiltrene i RAS-anlegget. Foto: Tina Totland Jenssen

Det gått ut over leverandørene flere andre steder, forteller han.

– Det er jo de som sliter med tanke på omsetningssvikt og så videre. Det er ikke noe kjekt.

– Vi har bygget smoltanlegg på Vågafossen, der det også er planlagt byggetrinn to. Så har vi planer blant annet i Kvinnherad og Flekkefjord. Vi får se hva tiden bringer, sier Våge.