-Kjøp Cermaq-aksjen

Nyheter
609

Investtech baserer seg på teknisk aksjeanalyse.

– Cermaq har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som signaliserer enda sterkere stigningstakt. Det positive trendbildet forsterkes av godt samsvar mellom volumtopper og kurstopper og mellom volumbunner og kursbunner. Aksjen er imidlertid overkjøpt, noe som åpner for en kortsiktig reaksjon ned. I så tilfelle ligger det støtte i trendkanalen, rundt 85,20 kroner. Det ble meldt to mindre innsidehandler i månedsskiftet mai-juni. Salget var imidlertid noe større enn kjøpet, og aksjen scorer dermed svakt negativt på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Tyvand, ifølge Hegnar.no.