Kjemper mot lus gjennom fôret

Nyheter
485

Fiskefôrleverandør EWOS lanserte i 2011 sitt fôr EWOS Robust for å angripe og redusere problemene ved lakselus. Fôret birar til å styrke oppdrettsfiskens immunforsvar og hemmer lakselusens evne til å finne seg nye verter.

Videoen gir et unikt innblikk i tankesettet til moderne fiskefôrproduksjon – og viser i klartekst at produktutviklingen har kommet langt avgårde siden blokker med rundfrossen brisling og lodde ble dumpet som fôr ut i oppdrettsanleggene på 1970-tallet.