KIME Akva overtar aksjemajoriteten i Tomma Rensefisk

Nyheter
0

Torskeoppdretter KIME Akva sikrer seg settefiskproduksjon.

Tomma Rensefisk har tidligere produsert steinbit før selskapet begynte med rensefisk for laksenæringen i 2016. Selskapet har sju ansatte ved Husby på Tomma i Nesna kommune.

F.v. Johan Munch-Ellingsen (produksjonsleder settefisk i KIME Akva) og Anders Bergvik (daglig leder i Tomma Rensefisk) gleder seg til å komme i gang med den nye satsingen.

– Vi er svært glade for å endelig kunne lansere samarbeidet mellom KIME Akva, Tomma Rensefisk og Nesset, sier Johan Munch-Ellingsen, produksjonsleder settefisk i KIME Akva, i en pressemelding.

– Bruken av rensefisk har den siste tiden gått ned i laksenæringen og da passer det perfekt å kunne ta i bruk fasilitetene og den kompetansen på marin fisk som Tomma Rensefisk har etablert over lang tid. To kompetansemiljøer går nå sammen i å søke fylkeskommunen om artsendring og vil i neste omgang søke om å oppskalere driften slik at den passer KIME Akvas behov i Nord-Norge.

KIME Akva går inn som majoritetseier, og vil sikre fortsatt drift og forhåpentligvis skape flere arbeidsplasser på anlegget i tiden som kommer.

– Det viktige nå er å få komme i gang og at alle ansatte blir godt ivaretatt og forberedt på det som skal skje, sier Anders Bergvik, daglig leder i Tomma Rensefisk.

– Vi gleder oss og har tro på at samarbeidet med KIME Akva gir oss en trygghet om drift i lang tid fremover. Nå venter vi på at den nye reguleringsplanen for Husby blir ferdig behandlet i kommunen. Da skal vi søke om å utvide produksjonen med nye store utekar, nytt topp moderne renseanlegg og muligheten til å produsere opp til 200 gram settefisk. En spennende tid.

Landanlegget i dag på Tomma i Nesna kommune. Foto: Tomma Rensefisk

Johan Munch-Ellingsen sier samarbeidet med Tomma Rensefisk vil gi forutsigbare settefiskleveranser til selskapet fra 2024. Han sier også at avlsprogrammene for torsk har vært avgjørende for den nye satsingen i næringen.

– Uten avlsprogrammene til Nofima og Havlandet Marin Yngel i Florø, hadde ikke torskeoppdrett vært interessant i dag, sier Munch-Ellingsen.

– En ting er all den erfaring som disse aktørene har opparbeidet seg over mange år, men det biologiske resultatet av programmene har gitt oss en fisk som trives i merd, vokser 30-40 prosent raskere enn villfisk og har mye mindre deformiteter og helseutfordringer enn dersom vi skulle ha brukt egg fra villfisk, avslutter han.

Tomma Rensefisk omsatte i 2021 for 17,3 millioner kroner, og fikk et driftsresultat på i underkant av 400.000 kroner.