Kaster kortene på Molnes

Nyheter
762

Fisken i Marine Harvests forskningsanlegg for lukket produksjon fikk i september gjelleskader forårsaket av alger. Senere er det også påvist utbrudd av amøbegjellesykdom (AGD). Selskapet har derfor besluttet å høste all fisk i anlegget, av hensyn til fiskens velferd.

Det opplyser Marine Harvest i en pressemelding.

Fisken, som ble satt ut i november 2013, blir nå høstet og anlegget brakklagt.

Anlegget, som er levert av Aquafarm Equipment, inngår i Marine Harvests forskningsprosjekt, der man i samarbeid med en rekke aktører har undersøkt muligheter for oppdrett av laks i lukket anlegg.

Den lukkede merden er ett av mange forskningsprosjekter Marine Harvest leder eller er involvert i. Marine Harvest har så langt i prosjektet gjort seg en rekke nyttige erfaringer, både positive og negative. Prosjektet viser at det er behov for mer forskning i og utvikling knyttet til lukket produksjon og Marine Harvest vil ta med seg erfaringene fra Molnes-prosjektet videre i sitt omfattende forskningsarbeid, heter det i meldingen.