Karvolumet ved Bremnes Seashore sitt settefiskanlegg i Trovåg kan bli mer enn firedoblet

Nyheter
1814

Bremnes Seashore planlegger storstilt utvidelse av settefiskanlegget i Trovåg.

Da Bremnes Seashore bygde det nye settefiskanlegget i Trovåg i Vindafjord kommune til 600 millioner kroner, varslet de også at de vurderte å bruke ytterligere en halv milliard kroner på anlegget.

Nå kommer det fram nye opplysninger om utvidelsesplanene, som er lagt ut på Vindafjord kommunes nettsider. I et forslag til en detaljreguleringsplan, som er utarbeidet av Multiconsult på vegne av oppdretteren, står det at det skal bygges åtte nye haller fordelt på fire nybygg. Dette vil gjøre selskapet i stand til å produsere fisk på opptil to kilo før den flyttes til sjø. Totalt er planlagt arealbruk er på 260 dekar.

Dagens anlegg har et samlet karvolum på 20.000 kubikkmeter. I den nye planen legges det opp til ytterligere 64.000 kubikk, men driftsleder Øyvind Haraldseid understreker overfor avisen Grannar at han bare tror halvparten blir bygd.

– Dersom det er økonomi i det og prisene på laks er høye nok, er det mulig å sette i gang innen tre år hvis eierne vil trykke på knappen. Men ingenting er bestemt ennå, sier Haraldseid.

Bremnes Seashore har oppdrettsanlegg i Hardanger, Sunnhordland og Rogaland, fordelt på 23 lokaliteter i ni kommuner. I tillegg til anlegget i Trovåg, har selskapet to andre anlegg for produksjon av settefisk.