Kapret Andfjord-kontrakt for over 100 millioner kroner

Nyheter
2135

Arendalsbedriften HighComp fikk kontrakten på å bygge gigantbassenget til Andfjord Salmons unike gjennomstrømmingsanlegg.

HighComp har med dette fått sin største kontrakt noensinne. HighComp skal bygge det første bassenget av totalt elleve i løpet av de neste månedene. Resten vil følge i fra 2020 og bli fullført i løpet av noen år.

Bassengets dimensjoner er på hele: 45 x 40 x 20 meters dybde og har et volum på vel over 30.000 kubikk.

Kontrakten består både av prosjektering, fabrikasjon og montering av bassengene på Andøya i Vesterålen. Kontraktsverdien er betydelig og større enn 100 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

CEO i selskapet, Anders Holm, sier kontrakten markerer et gjennombrudd for selskapets satsing på teknologiutvikling og prosjektgjennomføring. Prosjekteringen vil foregå ved selskapets hovedkontor i Arendal og fabrikasjonen ved selskapets produksjonsanlegg på Bokn i Rogaland, samt i Klaipeda i Litauen.

– Glassfiberteknologien vår er meget godt tilpasset oppdrettsmarkedet, grunnet kombinasjonen av styrke, høy overflate-finish og lave CO2- avtrykk. Prosjektet består av elleve store basseng som er sprengt ned i fjellet og montert under havnivå. Store mengder næringsrikt sjøvann hentes i fjorden utenfor Andøya og pumpes gjennom anlegget. Løftehøyden for vannet er lav noe som bidrar til et minimalt energiforbruk. Det betyr at man kombinerer fordelen fra både sjø- og landbasert oppdrett som gir høy laksevelferd og bærekraftig produksjon.

– Anlegget som skal bygges vil være lusefritt og rømningssikkert. Vi er stolte over å ta del i utviklingen av en bærekraftig norsk sjømatsektor, sier Holm videre.

Holm sier kontraktsinngåelsen er et resultat av en vellykket og langsiktig strategi for selskapet.

– HighComp har gjennomført mange prosjekt i oppdrettssektoren både i Norge og internasjonalt de siste årene, og posisjonert oss inn mot fiskeoppdrett som et av våre to hovedsatsningsområder. Denne kontrakten med Andfjord Salmon viser at satsningen vår bærer frukter, sier han.

Roy Pettersen, CEO i Andfjord Salmon, sier at HighComp har vært med Andfjord Salmon i prosjekteringsfasen og vist stor fleksibilitet og innovasjonshøyde i forbindelse med design, samt vist at deres basseng tilfredstiller de krav Andfjord Salmon unike patenterte oppdrettskonsept krever.

– Vi ser frem til videre samarbeide, samt et ferdig basseng når Andfjord Salmon laksen skal settes i sjøen til sommeren 2020.

HighComp er spesialist på produksjon av store konstruksjoner av fiberarmerte kompositter. HighComp har gjennomført betydelige leveranser til oppdrettsbransjen i inn og utland de siste årene. HighComp er et heleid selskap av CSUB. Konsernet har olje og gass og akvakultur som hovedmarkeder, men leverer også stadig mer til fornybar energi og anleggsbransjen. Selskapet har nå en engineerings-avdelingen med spesialkompetanse på kompositter som teller totalt 25 stykk av selskapets over 250 ansatte.