– Kanskje har oppdrettsnæringen ikke selv tatt initiativet til å utforske hvilke muligheter man har for å tette kompetansegapet

Nyheter
708

Praksisstudent Ingeborg Myrind Bekkavik fra Norges fiskerihøgskole la i forrige uke fram en rapport, der hun har kartlagt kompetansebehovet i sjømatnæringen i Nord-Troms.

Kartleggingen er gjort i dialog med sjømatnæringen, leverandører og kompetansetilbydere, og er et prosjekt i samarbeid mellom Haiti næringshage og Skjervøy kommune, skriver Framtid i Nord.

– Kompetansegapet er der. Det har næringen selv sagt. Men kanskje har de ikke selv tatt initiativet til å utforske hvilke muligheter man har for å tette det. Det går litt på samhandlingen mellom næringslivet og Nord-Troms studiesenter og at kommunikasjonen om hva som faktisk tilbys blir bedre, sier Bekkavik.

Hun mener store bedrifter som Mowi og Lerøy Aurora har et fortrinn fordi de lettere kan hente kompetanse internt. Mindre, lokale bedrifter ser at kompetansebehovet er for dårlig på økonomi og administrasjon siden de først og fremst fokuserer på kompetanse innen produksjon, ifølge Bekkavik.

Studenten mener bedriftene må tenke langsiktig.

– Når man snakker om å hente for eksempel driftsteknikere, navigatører og maskinister fra Tromsø, så vil man oppdage at det er vanskeligere å få folk til å flytte til regionen hvis man ikke kan tilby utdanning her. Å hente folk fra Tromsø kan være lett over en viss periode, men så blir det snakk om hvor lenge de blir i regionen. Man må spørre seg om man vil ha to gode år med veldig mye kompetanse for så å se den forsvinne, og begynne med ny rekruttering. Kanskje må bedriftene heller se om man har personer internt, som allerede har tilknytning til regionen og som ønsker en kompetanseheving innenfor for eksempel økonomi, sier hun.

Daglig leder i Arnøy Laks, Håvard Høgstad, sier til avisen han prøver å være bevisst på å bruke Nord-Troms studiesenters kurstilbud for å heve kompetansen i bedriften. Han er enig i at det er et misforhold mellom kompetansebehov og bruken av kurstilbudet, men legger til:

– Utrolig mange problemstillinger bunner ut i mangel på kommunikasjon. Det er viktig at vi i bedriftene er flinkere til å sende videre mailer som ikke angår oss, sånn at rette vedkommende, for eksempel den som har ansvaret for fagbrevutdanning, faktisk får mailen.