Håver inn på opsjoner

Nyheter
431

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog er tildelt drøyt 564.000 nye opsjoner i Marine Harvest. Han eier dermed 1,12 millioner opsjoner i selskapet. For at Aarskog skal tjene penger på opsjonene, må aksjekursen stige, men det er en klausul i opsjonsavtalen: Dersom noen andre selskap ønsker å kjøpe Marine Harvest, eller Marine Harvest blir fusjonert med et annet selskap (og blir det ikke-overlevende selskap), kan opsjonene innløses. Skjer dette med dagens kurser, er opsjonene og Aarskogs aksjer, verdt nær 105 millioner kroner, men bare i teorien.

-Opsjonene er begrenset til to ganger årslønn, opplyser økonomidirektør Ivan Vindheim i Marine Harvest til iLaks.

Aarskog eier imidlertid aksjer i Marine Harvest som er verdt drøyt 11 millioner kroner. I 2013 mottok Alf-Helge Aarskog 9,1 millioner kroner fra Marine Harvest av denne opsjonsordningen.

Marit Solberg har, under de samme forutsetninger, aksjer og opsjoner for drøyt 22 millioner kroner, men bare i teorien. Hver opsjonspakke er begrenset til to ganger årslønn.  Solbergs aksjebeholdning i selskapet hun arbeider for, er alene verdt 3,9 millioner kroner. Marit Solberg mottok i 2013 1,8 millioner kroner fra Marine Harvest fra opsjonsordningen.

Ola Brattvoll og Ivan Vindheim har opsjoner som er verdt 18 millioner kroner i tilfelle noen legger inn bud på Marine Harvest til dagens børskurs, men altså bare i teorien. Opsjonspakkene er begrenset til to ganger årslønn.

iLaks har en tidligere artikkel konkludert med at Aarskog kunne tjene 105 millioner på ordningen. Det var feil. Vi hadde ikke tatt hensyn til at ordningen var begrenset oppad til to årslønner. I fjor hadde konsernsjefen en lønn på 4,9 millioner kroner.