Kan bli landbasert matfiskproduksjon på Dønna: – Teknokratene ønsker mer ingeniørkunst

Nyheter
1024

Ecomarin i Sandnessjøen har søkt konsesjon til landbasert matfiskproduksjon av laks på opptil 2000 tonn biomasse på Bjørn i Dønna kommune.

Det viser en konsesjonssøknad som iLaks har fått innsyn i.

Ecomarin som driver kommersiell produksjon av rognkjeks er den formelle søkeren, men selskapet er samlokalisert på Bjørn med LetSea, Norges største forsøk- og forskningssenter.

I søknaden står det at «LetSea har tatt steget inn på land for å kunne utvide sin kompetanse til også å omhandle produksjon av marine arter i RAS anlegg samt knytte teknologi og biologi sammen».

Mer fokus på teknikk
Daglig leder i Ecomarin, Per Kristian Nordøy, sier til iLaks at selskapene ønsker å gjøre mer rettet mot teknikk.

– Det er endel etterspørsel etter RAS og teknologi. Det er mer som skjer rundt teknikk. Teknokratene hos oss ønsker mer ingeniørkunst, mens vi andre er mer opptatt av biologikunst for å si det sånn. Det er ikke alltid det matcher, sier Nordøy.

Nordøy er forøvrig også styreleder i LetSea.

Han forteller at det er aktuelt å legge investeringen inn i et nytt selskap, som blant annet skal være eid av LetSea og Ecomarin.

«Deretter ønsker vi å utvikle dette selskapet og området til å kunne fungere som en næringshage og samlokalisere eller tilby deler av arealer til mindre og større FoU oppdrag mot havbruksnæringen», står det videre i søknaden fra Ecomarin om det nye selskapet.

Oppstart i 2019
I dag leier LetSea et anlegg på Bjørn som tidligere hadde kveiteoppdrett. Anlegget brukes blant annet til forsøk med rognkjeks og forsøk med knyttet til produksjon av storsmolt. Planen er å kjøpe dette anlegget, og starte matfiskproduksjon av laks i 2019.

Nordøy sier det gjøres interne tiltak for å møte utfordringene knyttet til en slik produksjon.

– Vi øker nå egen kompetanse på dette området.

Nordøy som har bakgrunn fra både Atlantis og Fjord Seafood, er mest kanskje mest kjent for perioden som markedsdirektør i fiskeforprodusenten BioMar. Han synes det er spennende tider akkurat nå.

– Det er kjempeinteressant å ta næringen videre. Jeg har veldig tro på storsmolt, det gir redusert risiko i sjø med tanke på blant annet luseproblematikken. Det er også veldig interessant med mulighetene rundt steril laks, avslutter han.