– Kampen mot lakselus blir det viktigste i 2017

Nyheter
215

– Markedsmessig var 2016 et veldig godt år, sier konsernsjef Alf Helge Aarskog, som mandag var på Solamøtet for å fortelle om havbrukets muligheter.

Siden sommeren 2015 har aksjekursen steget med 67 prosent, og selskapet er i dag verdsatt til drøyt 65 milliarder kroner.

Aarskog er imidlertid tydelig på at fjoråret ikke var rosenrødt.

– Det var mye problemer knyttet til lakselus, sier Aarskog.

Lavere produksjon

Lakselusen fortsetter nemlig å skape hodebry for oppdretterne. I fjor sørget den lille parasitten for at den samlede lakseproduksjonen i Norge ble fire prosent lavere enn året før.

I tillegg svekkes næringens omdømme kraftig som følge av miljøproblemene lusen skaper.

– Kampen mot lakselusen blir den aller viktigste oppgaven for selskapet i 2017. Vi jobber bredt og investerer store summer for å klare det, sier Aarskog.

Han viser til at selskapet har 90 ulike forskningsprosjekter på gang for å bekjempe lakselusen.

Aarskog vil ellers ikke spekulere i lakseprisene og den økonomiske utviklingen i året som ligger foran selskapet, men mener markedet vil forbli bra.

– Jeg tror fortsatt det vil være god etterspørsel etter våre produkter, sier Aarskog.

Fortsatt høye priser

Lakseanalytiker Kolbjørn Giskeødegård mener imidlertid at Marine Harvest og de andre oppdretterne fortsatt vil få godt betalt for sine produkter.

– 2017 vil bli ganske likt fjoråret. Prisene forblir høye, i alle fall i første halvår, sier Giskeødegård.

– Det er imidlertid en kjempeutfordring for bransjen at kostnadene har vokst enormt, sier analytikeren.

Han peker på at rekordhøye laksepriser har dempet konsekvensene av økte kostnader, men at det kan bli verre om prisene skulle falle.

– Jeg tror oppdrettere er veldig kostnadsbevisste, men lakselusen driver kostnadene oppover. Selskapene må bruke mye ressurser på å holde lakselusen i sjakk.

– Ved begynnelsen av fjoråret trodde jeg bransjen hadde grei kontroll på problematikken, men det ble til slutt verre enn ventet, sier Giskeødegård.

– Må ned

En studie fra Kontali Analyse og Nofima anslo i fjor at kostnadene knyttet til lakselus i 2016 kunne overstige fem milliarder kroner.

Marine Harvest-topp Aarskog er klar på at det må gjøres noe med den negative trenden.

– Kostnadene knyttet til luseproblematikken må ned, sier Aarskog.