Kameravinsj og andre gjenstander på villtur lagde hull i nøtene under uværet

Nyheter
0

Ekstremværet førte til ting på avveie, og hull i nøtene, for blant andre SalMar og Mowi i Trøndelag.

Etter en stormfull forrige uke, der «Ingunn» satte sine spor i Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal, er det meldt inn flere rømmingshendelser til Fiskeridirektoratet fra disse fylkene.

– Etter ekstremværet den siste uken har SalMar gjennomført undersøkelser av selskapets anlegg, der det er avdekket merder med hull, skriver SalMar i en pressemelding, tirsdag.

Tre hendelser på tre dager
Fra SalMars lokalitet «Farmannsøya», som har nedsenkede merder, ble det meldt inn hele tre rømmingshendelser i løpet av tre dager. SalMar oppdaget via et fôringskamera at det var hull i tre nøter.

– Årsaken til skadene er ikke endelig avklart, men det er stor sannsynlighet for at det er biomassemålere i merdene som har skapt hull i noten. Fisken på denne lokaliteten er på cirka en halv kilo, fortsetter SalMar.

På lokaliteten «Salatskjera» i Frøya kommune har de også oppdaget hull i en not. Fisken her er på rundt tre kilo.

– Det antas at skaden skyldes at en kameravinsj har falt inn i nota, opplyser SalMar.

Illustrasjonsfoto: Mowi

SalMar melder også om mindre hendelser på lokalitetene «Gjæsingen» i Åfjord kommune og «Fjordprakken» i Smøla kommune. På Fjordprakken hadde et hoppegjerde falt ned.

Friksjon
De fleste av hendelsene på bildet under er knyttet til uværet, og gnag mellom not og andre installasjoner i merdene. Det opplyser Nadia Jdaini, kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, til iLaks.

Skjermbilde fra Fiskeridirektoratet sin oversikt over rømmingshendelser.

På «Indre Skjervøy» falt en gjenstand ned i en merd og laget et hull under stormkastene, har Mowi tidligere opplyst til IntraFish.

Måsøval meldte inn rømming fra lokaliteten «Lamøya» etter at det ble observert smolt i sei i nærheten. Dette kan ikke knyttes til en skade eller kjent rømmingshendelse, ifølge Jdaini. Ved Mowis lokalitet «Kornstad» skal det heller ikke være oppgitt årsak, utover at det ble funnet et hull under en rutineinspeksjon.

Destruerer 170 tonn
Tidligere i januar, før stormene, meldte SalMar for øvrig fra om en hendelse med høy dødelighet på «Farmannsøya» – der de fikk hull i tre nøter under uværet. SalMar har leid inn «Haugfjord» til et destrueringsoppdrag på lokaliteten, som var planlagt gjennomført i slutten av forrige uke – avhengig av været, som jo var svært dårlig.

Det fremgår ikke av dokumentene som iLaks har fått innsyn i hva hendelsen går ut på, eller hvor høy dødelighet det er snakk om. I et brev til Mattilsynet oppgir de at 170 tonn skal destureres. SalMar har kapasitet til 5.460 tonn på lokaliteten, ifølge Barentswatch.