Jusprofessor mener oppdrett kan være i konflikt med grunnloven

Nyheter
210

Det skriver Dagens Næringsliv.

Fauchald er jusprofessor og ekspert på miljørett knyttet til Fridtjof Nansens Institutt. Med pengestøtte fra blant annet SalmonCamera har han skrevet en rapport om hvilke krav grunnlovens § 112 stiller til fiskeoppdrett.

Mulig grunnlag
Han mener at det nye såkalte trafikklys-systemet for vekst i oppdrettsnæringen kan være i strid med grunnloven.

– Hvis villaksens status er truet, vil grunnlovens paragraf 112 være et mulig grunnlag for å gå til søksmål mot staten, sier Fauchald til DN.

Ikke truet
Jusprofessoren medgir imidlertid at villaksbestanden ikke er truet.

– Statusen er vel nokså stabil og neppe i strid med grunnloven i dag. Men basert på det forskerne sier, og dersom trenden i negativ retning fortsetter, da kan dette bli et tema, sier han videre.

Les hele saken i Dagens Næringsliv HER

Miljøvernorganisasjonen SalmonCamera, som ikke har noen ansatte, frontes av Widerøe-piloten Rune Jensen.