«Jesusbarnet» kommer

Nyheter
797

El Niño er et globalt værfenomen som oppstår i havet og i atmosfæren. Overflatevannet blir oppvarmet og presser seg inn mot kysten av Sør-Amerika, hvor noen av verdens største fiskestimer svømmer. Det blir så varmt i havet at fisken stikker til havs, går dypt og forsvinner for fiskerne. Dermed får mel- og oljefabrikken i Sør-Amerika, særlig i Peru ikke råstoff. Dermed blir det også mindre fiskeolje og fiskemel tilgjengelig i verdensmarkedet. Resultatet sier seg selv: Prisene stiger. Når prisene på fiskolje stiger, stiger også prisene på fiskefôret. Det vil imidlertid trolig ikke bli mangel på fiskeolje.

-En viktig del av vår jobb er risikostyring. Vi har derfor tatt langsiktige posisjoner som sikrer oss fiskeolje, sier Erlend Sødal, administrerende direktør i Skretting. Han sier at dersom det blir en prisoppgang på fiskeolje, vil oppdretterne måtte betale mer for fôret.

For en måned siden ble sjansen for en fullskala El Niño bedømt til 65 prosent. Den siste store El Niño var i 1997.

Prisene på fiskeolje varierer veldig mye. Ifølge FAO/Oilworld har prisene på fiskeolje, alle anvendelser, variert fra 789 dollar tonnet i 2009 til 2042 dollar tonnet i 2013. Mot slutten av fjoråret falt fiskeoljeprisene, men i år har prisene steget kraftig til i underkant av 2.000 dollar tonnet.

Forsvinner fisken fra Perus kyst i sommer og høst, kan prisene stige enda mer.

Erlend Sødal tør ikke spå hvor mye, men han minner om at fiskeolje blir stadig mindre viktig i reseptene til fôrindustrien.

-I dag utgjør fiskeolje 15-20 prosent av totalkostnadene i oppdrettsfôret, sier Sødal.

Han minner om at fôrindustrien skal levere et visst innhold av de sunne fettsyrene EPA (eikosapentaensyre) og DHA (dokosahexaensyre). Over tid har fiskefôrindustrien utviklet sine resepter. Andelen EPA/DHA fra marine produkter har derfor gått ned de siste årene. – Dette har vært nødvendig for å sikre veksten i næringen, sier Sødal til iLaks.

Norske fiskere har så langt ikke merket noen El Niño-effekt. Norges Sildesalgslag har omsatt 376.684 tonn fisk til  råstoff for mel- og oljeindustrien så langt i år. Gjennomsnittsprisen er 1,46 kroner kiloet. På samme tid i fjor hadde monopolisten omsatt 236.098 tonn til en gjennomsnittspris på drøyt to kroner kiloet.

Salgsdirektør Knut Torgnes i Norges Sildesalgslag sier at en El Niño vil få konsekvenser også i Norge, men han tør ikke å spå hvor store.

-Fra 1997 til 1990 steg prisene for leveranser til mel- og oljeindustrien fra 77 til 99 øre kiloet. Da El Niño var ferdig i 1999, falt prisene tilbake til 60 øre kiloet, sier Torgnes. Han minner om at veldig mye har skjedd siden forrige El Niño.

En voksende «omega-3»-industri kjøper mer fiskeolje, samtidig vokser oppdrettsindustrien For noen år siden kom en rapport som indikerte at det kunne bli global mangel på fiskeolje. Fôrindustrien har svart på utfordringen ved å finne andre råstoff.

-I 2014 er det estimert en fangst av fisk til mel- og oljeindustrien på en million tonn mer enn i fjor, opplyser Knut Torgnes.

Dette anslaget ble imidlertid presentert før en ny El Niño ble forutsett.