– Jeg tror jeg har løst luseproblemet

Nyheter
309

– Jeg ser hva som trengs for å holde lusen borte, sier han til iLaks.

Nordlandsoppdretteren vil, av forskjellige årsaker, inntil videre opptre anonymt.

Oppdagelse
– Mine snart 40 år i bransjen, utallige timer på merdkanten, samt nær 1.000 dykk har gitt meg en unik forståelse av laksens behov. For 10-12 år siden fant jeg ut en måte å styrke laksens medfødte adaptive immunitet. Det viste seg å være gunstig mot sykdom og bedret fiskens allmentilstand betraktelig. At min oppdagelse skulle virke mot lus oppdaget jeg først for cirka to år siden.

– I denne sammenheng kan jeg takke Norges fremste professor innen forskning på laks. Han så det samme som meg, men så ikke sammenhengen da. Hadde han det, ville vi ikke ha vært plaget med lus i dag. Ved hjelp av hans nøyaktige nedskrivninger gir han meg full støtte av min oppdagelse og dens virkning.

Tredelt
Oppdretteren vil foreløpig ikke vise alle kortene, men avslører så pass at løsningen hans knytter seg til både fôr, drift og teknologi.

– Jeg trodde det skulle bli enkelt å søke om utviklingskonsesjoner med oppdagelsen slik at man fikk litt igjen før slitet som førte fram til lusefri fisk, men den gang ei. På grunn av at min oppdagelse består av fôr, drift og teknologi er jeg fraskrevet fra å søke. Det er et paradoks at en næring som sliter med vekst og omdømme så blir oppdagelser som beviselig virker og som bringer næringen framover utelukket fra å søke, mens halvreligøse fantasiprosjekt blir anerkjent.