– Jeg tenker at på sikt bør all fisk foredles i Norge, ikke bare prodfisk. Det er bare tullete å sende den ut

Nyheter
1209

Administerende direktør i foredlingskonsernet Hofseth International, Roger Hofseth, er tilhenger av at all foredling skal skje på norsk jord. Han mener store slaktebåter som Hav Lines «Norwegian Gannet» er feil vei å gå.

I august uttalte fiskeriminister Harald Tom Nesvik at han ikke vil fjerne dagens bestemmelse knyttet til eksport av såkalt prodfisk. Dette beroliget leder av Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, som tidligere fryktet en rasering av fiskeriarbeidsplasser hvis bestemmelsen ble fjernet.

Senere ble det kjent at Danish Seafood Association (tilsvarende Sjømat Norge), har klaget det norske eksportforbudet av produksjonsfisk inn for EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Målet er å få opphevet forbudet. 

Hofseth International i Ålesund er en av Europas største lakseforedlere med en kapasitet på 85.000 tonn fordelt på tre fabrikker på Sunnmøre. I fjor omsatte konsernet for over tre milliarder kroner.

Administrerende direktør i selskapet, Roger Hofseth, har ingen tro på at forbudet oppheves. Han ønsker enda mer foredling av fisk i Norge.

– Jeg tenker at på sikt bør all fisk foredles i Norge, ikke bare prodfisk. Det er bare tullete å sende den ut. Vi kan konkurrere både med Polen og Danmark, sier han til iLaks.

– Det er mørketall
Ifølge Hofseth bruker de selv minimalt med prodfisk i foredlingen.

– Men jeg synes ikke fisken burde komme ut i markedet. Hvis vi begynner å slippe det ut fritt, vet man ikke hva folk gjør den. Den kan komme rett i butikken, og svekke omdømmet til norsk laks. Så den burde fortsatt foredles i Norge, sier han.

Han sier mengden prodfisk vil gå ned med tiden, men tror det fortsatt er mørketall hvor denne type fisk forsvinner ubearbeidet utover landegrensene.

– Men det er bedre kontroll nå enn tidligere, understreker Hofseth.

Forstår ikke Hav Lines regnestykke
Den siste tiden har det vært mye debatt rundt Hav Lines slaktebåt «Norwegian Gannet», som skal hente laks fra merdene i Norge og gå direkte til Danmark, mens laksen slaktes om bord. Flere foredlingsbedrifter, inkludert Hardanger Fiskeforedling og Slakteriet Florø, har uttrykt bekymring for landbaserte slakteri får mindre tilgang på råstoff når båten settes i drift.

Roger Hofseth sier han selv ikke «forstår regnestykket» til Hav Lines slaktebåt.

– Jeg synes det er feil retning å gå, men det er et fritt marked og folk får selv velge hva de vil gjøre. Men jeg har vanskelig for å forstå dette. Du sparer noen lastebiler, men det må jo bli like dyrt å gjøre det på denne måten, sier Hofseth,

Han tror det det er noen få uavhengige slakteriet som blir skadelidende når båten starter produksjon.

– Alle de store har uansett egne opplegg.

Hofseth produserer mellom 10.000 og 12.000 tonn ørret per år gjennom selskapet Hofseth Aqua. I tillegg til å produsere også litt laks selv, hentes laks fra hele kysten. Han mener selskapet ikke får tilgang på mindre råstoff når «Norwegian Gannet» starter opp.

– Du må betale markedsprisen så får du fisken. Det er slik jeg tenker, avslutter han.