– Trafikklyset er en klam hånd på det som det ikke er tiltenkt for

Nyheter
709

Trafikklys-systemet gir generøse porsjoner med advokatmat.

Wikborg Rein-advokat Grunde Bruland lever godt på oppdrag fra lakseoppdrettere som bekjemper sektormyndigheter som går ut over sine fullmakter og saksområder. Og han mener kart hyppig avviker fra terreng i havbruksforvaltningen.

– Trafikklys skal ikke påvirke arealtilgangen – flytting og utviding av lokaliteter, påpeker han fra podiet til Aqkva-konferansens 600 deltakere i Bergen torsdag.

Klam hånd
– Jeg tror de av dere oppdrettere som kommer fra de røde og de gule sonene føler at trafikklyset er en klam hånd på det som det ikke er tiltenkt for, sier han.

Bruland har fått med seg politikernes svulstige vekstambisjoner for oppdrettsnæringen, men heller kaldt vann i årene for de største optimistene.

– Arealtilgangen blir næringens utfordring. Det er min påstand.

– Det er begrenset areal tilgjengelig. Hvilket regelverk har vi, og stemmer praksis med det regelverket som vi har? innleder han.

– Først, for å ta det grunnleggende: Det er lovgiver, altså Nærings- og fiskeridepartementet, som skal stenge for nye lokaliteter – også av hensyn til villaksen. Det er fiskerimyndighetene, fylkeskommunen, som tildeler lokaliteter og styrer arealforvaltningen. Det er lovgiver som setter driftsmessige krav til næringen.

Utover sine fullmakter
Bruland ser stadig sektormyndigheter går utover sine fullmakter.

– Mattilsynet skal vurdere om en økning eller innvilgning av ny lokalitet vil innebære en uakseptabel risiko for spredning av smitte. Mattilsynet skal ikke innføre nasjonale laksefjorder eller gjeninnføre Hardangerfjordforskriften.

Og, han kan ikke dy seg, han må kommentere høstens mye omtalte vedtak i kommunestyret i Tromsø.

– Jeg kan forstå at politikere ønsker å påvirke når de er valgt av folket, men det er ikke slik at de kan gå utover sin myndighet. Det er ikke opp til kommunestyrene å bestemme dette. Kommunenes rolle i havbruksforvaltningen er å sende en bekreftelse til fylkeskommunen om at dette arealet er avsatt til akvakultur. Lokalpolitikere skal ikke stanse etableringer i samsvar med plan, og de skal ikke blande seg inn i driftsmessige krav, påpeker bergensadvokaten.

– Det er fiskerimyndighetene (fylkeskommunen journ.anm.) som avgjør om lokalitet skal tildeles.

Våt drøm
Bruland har en våt drøm – et havbruksdirektorat – som tar seg av alle disse problemstillingene.

– Tenk om vi kunne ha ett myndighetsorgan som tildeler lokaliteter. Og som har kunnskap om akvakulturlov, forurensningslov, matlov og farvannslov. Nå snakker jeg nok i mot mine egne interesser, men tenk om vi kunne hatt en slik forenkling mot det vi har idag. Vi trenger et havbruksdirektorat som kan forenkle tildelingsforskriften og arealtilgangen, konkluderer han.