– Jeg har mest tro på anleggene som bygges i de oversjøiske markedene

Nyheter
1338

Tidligere Mowi-direktør Marit Solberg tror ikke landbaserte oppdrettsanlegg vil være konkurransedyktige med åpne merder i Norge.

Hun har vært i oppdrettsnæringen, og Mowi, siden 1985. Helt frem til 2018 jobbet hun i selskapet som i mesteparten av hennes karriere har vært verdens største på laks. Nå er Marit Solberg rådgiver og styremedlem, blant annet for Aquacon og Norcod. Den førstnevnte av disse skal bygge tre landbaserte oppdrettsanlegg for laks i Maryland, på den amerikanske østkysten.

Solberg advarer imidlertid om at landbasert lakseoppdrett er beheftet med betydelig risiko.

– Man kan ikke bare kjøpe nøkkelferdige anlegg, og det kan være mange barnesykdommer i forbindelse med utvikling av anleggene, sier Solberg til Bergens Tidende.

– Det er mye mer komplisert å drive oppdrett på land enn i sjø. På land er man prisgitt at alt i anleggene fungerer slik det skal. Smoltproduksjon har også vært vanskelig. Det krever en helt annen type innsikt, sier Solberg.

– Jeg har mest tro på anleggene som bygges i de oversjøiske markedene, hvor man i dag har store transportkostnader. Her er det flere norske aktører som kan lykkes. Jeg har ikke tro på at vi vil få så mange prosjekter på land i Norge som vil kunne konkurrere ut den merdbaserte produksjonen i sjø, sier Solberg til BT.