– Jeg har ikke deltatt på noe hemmelig møte, og har heller ikke kjennskap til noe slikt

Nyheter
2723

SalMar-gründer Gustav Witzøe avviser overfor iLaks at han har vært i et hemmelig møte med tanke på å kjøpe ut vindkraft-utbyggerne på Frøya, slik at prosjektet blir stoppet.

Witzøe, som er en stor motstander av den planlagte vindkraftutbyggingen i hjemkommunen, har tidligere uttalt at han er villig til å være med på et spleiselag sammen med kommunen for å få stoppet utbyggingen. Han har også tatt advokatregningen for vindmøllemotstanderne på Frøya.

Denne uken skrev lokalavisen Frøya.no at Frøya formannskap har hatt dialogmøte med utbyggerne Trønderenergi og Stadtwerke München i forbindelse med mulig utkjøp. Ifølge ABC Nyheter, skal Witzøe selv ha deltatt på møtet.

Det avviser Witzøe overfor iLaks.

– Jeg har ikke deltatt på noe hemmelig møte, og har heller ikke kjennskap til noe slikt. Men jeg har forstått det slik at kommunen som rette instans har hatt kontakt med utbygger.

På spørsmål om hvor mye eventuelt næringslivet skal punge ut med for å kjøpe ut utbyggerne, svarer Witzøe følgende i en e-post til iLaks:

– Jeg tror næringslivet sammen med kommune vil kunne bidra med en økonomisk kompensasjon for å unngå massiv ødeleggelse av naturmiljøet på Frøya. Jeg antar at kommunen vil ta nærmere kontakt med næringslivet om dette dersom den mottar et seriøst tilbud fra tyskerne og TrønderEnergi.

Torsdag sendte imidlertid Frøya formannskap ut en pressemelding, der det kommer fram at utbyggerne ikke er interessert i å selge seg ut av prosjektet.

«Midgard Vind Holding AS/Stadtwerke München har gitt uttrykk for at selskapets hovedformål er å produsere fornybar energi på vegne av München by og eierne av TrønderEnergi, og at selskapet dermed ikke er noen ordinær finansiell investor. Som følge av dette ville det være en grunnleggende forutsetning for Midgard Vind Holding AS/Stadtwerke München å finne et annet fornybarprosjekt for å vurdere et salg av vindmølleprosjektet på Frøya. Et slikt erstatningsprosjekt måtte være av tilsvarende art, størrelse og modenhet som dagens prosjekt på Frøya. Midgard Vind Holding AS/Stadtwerke München ga forøvrig uttrykk for at prosjektet på Frøya er del av en større, samlet vindkraftutbygging i regi av TrønderEnergi Vind AS, og at det vil kunne by på tekniske og finansielle utfordringer å løsrive dette ene prosjektet. Det har ikke lyktes å identifisere aktuelle erstatningsprosjekter som beskrevet ovenfor, og det er følgelig ikke grunnlag for noen videre dialog om utkjøp», heter det i pressemeldingen.