– Jeg har ikke brukt energi på å vurdere lukkede anlegg

Nyheter
0

Gerhard Alsaker har ingen tro på å produsere laks i lukkede merder.

Haugesundbedriften Aquafarm Equipment har spesialisert seg på lukkede oppdrettsanlegg, men salget går trått. Selskapet har levert kar både til Mowi og SalMar, men daglig leder Egil Bergersen medgir overfor Haugesunds Avis at de «har definitivt solgt færre enn det de burde ha solgt».

Han mener at det i området fra Boknafjorden til Nordhordland allerede i dag vil lønne seg å investere i lukket teknologi.

Lukket merd frå Aquafarm Equipment. Arkivfoto.

Tysnesoppdretter Gerhard Alsaker har imidlertid ingen tro på lukkede anlegg.

– Generelt er det et stort tilbakesteg. Men på enkelte skjermede steder med lite havstrøm kan det ha noe for seg, men ikke for den generelle oppdrettsproduksjonen. Det er et produkt næringen i liten grad etterspør. Hadde lukkede anlegg vært så bra saker, ville de selvsagt solgt flere, sier Alsaker til Haugesunds Avis.

– Jeg har drevet med oppdrett i snart 40 år. Næringen startet inne i trange våger og har beveget seg ut fra land og til dypere vann. Oppdrettsanleggene ligger i dag lenger fra folk og på lokasjoner med bedre vilkår for laksen. Vi har nå hatt oppdrettsanlegg ved Røvær i 15 år, og jeg tror vi i løpet av disse årene har hatt avlusing en gang. Jeg har ikke brukt energi på å vurdere lukkede anlegg, sier Alsaker.