Jakter hull i nøtene med kunstig intelligens

Nyheter
0

Flere lakserømminger den siste tiden har aktualisert arbeidet med notinspeksjon. En av aktørene som har spesialisert seg på nettopp dette er Sandvika-firmaet Mainstay. 

Vaskeroboten Mainstay Manta benytter seg av kunstig intelligens i arbeidet med hulldeteksjon i oppdrettsmerdene.

– Vi bruker AI og algoritmer til å analysere videostrømmen fra kameraene på Manta’en til å se etter hull. Den kjenner også igjen andre uregelmessigheter som død fisk, fremmedlegemer, gamle reparasjoner og så videre, forklarer Thore Standal, konsernsjef i Mainstay, til iLaks.

Trener algoritmen
– Etter at nota er ferdig vasket, presenterer Mainstay Eye sine funn for operatøren, i form av en serie bilder. Det er operatøren som avgjør om hvert enkelt bilde viser et hull eller ikke. På denne måten «trenes» algoritmen hver gang den brukes, forklarer Standal, men skynder seg å legge til: – Mainstay Eye skal være et hjelpemiddel for operatørene, ikke en erstatning for årvåkenhet.

Undervannsdronen har flere oppgaver:

– I tillegg til å se etter hull i nota, samler Mainstay Manta fortløpende informasjon om salinitet, temperatur og oksygeninnhold. Etter hver not lages det automatisk en rapport som lastes opp i skyen og gjøres tilgjengelig via en webportal. Dermed får oppdretteren en god historikk for hver merd. Rapporten består av en PDF og to videoer; en uredigert video av hele vasken og én som viser funn, fortsetter han.

Analyse
Det har vært en lang prosess bak utviklingen av produktet.

Thore Standal

– Teknologien bak Mainstay Eye er utviklet av Chronos, et av landets mest kompetente fagmiljøer når det gjelder billedgjenkjenning og videoanalyse. Tusenvis av timer med film har vært gjennomgått for å lære systemet hvordan «frisk» not ser ut og hvordan et hull eller andre skader skiller seg ut, sier Standal til iLaks.

I 2023 omsatte Mainstay for 71 millioner kroner, og oppnådde et resultat på fire millioner kroner.

– Til nå har film fra utvalgte kunder blitt brukt for å trene algoritmene. Den første kunden tar i bruk systemet på en av sine båter i juni. Mainstay Eye er gjort tilgjengelig som SaaS-avtale til alle som bruker Mainstay Manta, sier han videre.

Laber
Inntektene genereres først og fremst i utlandet.

– Vi har stor interesse fra utlandet og vi har avtaler i Skottland med øyer, Canada og Chile, men laber respons i Norge, medgir Standal.

– Kan du utdype hvorfor dere opplever laber respons i det norske markedet?

– Det er et godt spørsmål du stiller, sier han, og tenker seg nøye om før han svarer. – Største delen av notvask i Norge skjer av serviceselskaper, og de ser kanskje ikke den samme nytten som en oppdretter ser selv. I tillegg produserer den ene av de to største aktørene i Norge sin egen notvasker, og derfor antar vi at de er «uaktuell» som kunde. Mainstay har tilbudt denne teknologien til «alle» aktørene i Norge på like vilkår, forklarer Standal.

Foto: Mainstay