Jakter friske penger i knusktørt marked

Nyheter
0

Det er blitt merkbart trangere i døren for dem som søker finansiering til landbaserte oppdrettsanlegg.

Mandag morgen skrotet Salmon Evolution sine planer om reparasjonsemisjon, på 50 millioner kroner. Styret hadde konkludert. Det hadde ingen hensikt å følge opp emisjonen på en halv milliard, siden emisjonskursen, på 6 kroner, lå over børskurs. Da kan investorene heller kjøpe billigere aksjer på egenhånd.

De mange landbaserte oppdrettselskapene som jakter penger for tiden har fått merke at pengestrømmen har blitt knappere. Produksjonsproblemene hos bjellesauen Atlantic Sapphire har bidratt til et ras i aksjekursene til dem som er på børs, og gjort det vanskeligere å komme inn for nykommere.

High yield
Børsferskingen Proximar Seafood har fått hard medfart de siste ukene. Bergensbedriften skal sammen med Aqua Maof bygge et landbasert oppdrettsanlegg i Japan. Med en aksjekurs nærmest i fritt fall har selskapet de siste to uker søkt penger i obligasjonsmarkedet.

Les også: Støttekjøpene fortsetter i Proximar, som jakter dyre obligasjoner foran billige banklån

Hjulpet av Nordea Markets søker Proximar 600 millioner kroner i et såkalt grønt obligasjonslån, med fire års løpetid. Rentenivået, 3 mnd Nibor + 8,5-9,5 prosent, er i kategorien «high yield», men selskapet har ikke fått napp så langt.

– Vi har avholdt mange gode møter med investorer knyttet til mulig obligasjon. Det er for tidlig å si noe om utfallet av dette, da det fremdeles er uavklart om dette er en struktur som er foretrukken for oss, sier Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar Seafood, diplomatisk til iLaks.

– Jeg kontakter deg gjerne når vi har konkludert, legger han til.

Før sommeren
En annen aktør som er på pengejakt er Viking Aqua, tidligere kjent som Sande Aqua. Det nystiftede selskapet gikk i høst ut med planer om å bygge et oppdrettsanlegg for produksjon av 66.000 tonn laks i Skipavika i Gulen. Prosjektet har en total ramme på mellom fem og seks milliarder kroner.

I slutten av oktober sa primus motor Stein Inge Larsen følgende: – Vår plan er: Vi har hentet nå ti millioner kroner i egenkapital. Så skal vi hente 20-30 millioner kroner i vinter. Og så børsnotering før sommeren.

– Vi ligger godt an til de planer vi skisserte 2020, sier Larsen til iLaks.

– Så da går dere på børs i Q2?

– Vi skal komme med info til deg når vi har det formelle på plass.

Han avviser at emisjonsmarkedet for RAS-anlegg er tørket inn.

– Det stemmer ikke, sier Stein Inge Larsen.