Island økte lakseproduksjonen med 35 prosent

Nyheter
0

Veterinær i det islandske Mattilsynet tror at den raske oppdrettsveksten i vil avta i årene som kommer.

Mer enn 46.000 tonn laks (levende vekt) ble produsert på Island i fjor, ifølge opplysninger fra MAST, den islandske mat- og veterinærmyndigheten. Produksjonen økte med over 12.000 tonn, det vil si med 35 prosent, og overgikk forventet produksjon med 3.000 tonn.

Sigurður Pétursson, grunnlegger og tidligere administrerende direktør i Arctic Fish, uttaler til Morgunblaðið at ingen steder i verden har det vært en så rask økning i produksjonen av atlantisk laks.

Gísli Jónsson, veterinær ved MAST, sier at det er to grunner til at produksjonen overgikk forventningene:

– Laksen vokste raskt i sjømerder på seinsommeren og utover høsten, noe som førte til at noen selskaper begynte å høste tidlig for å redusere trengsel på oppvekstområdene om vinteren. For det andre førte en virussykdom som dukket opp hos laks i Reyðarfjörður, østfjordene, til at tømming av merder ble fremskyndet på enkelte lokaliteter.

Lakseoppdrett foregår hovedsakelig i anlegg i Vestfjordene og i Østfjordene på Island. Landbasert oppdrett har gått ned, mest sannsynlig midlertidig.

Den største produsenten av oppdrettslaks på Island er SalMar-komntrollerte Icelandic Salmon, tidligere kjent som Arnarlax, som produserte 13.600 (levende vekt) tonn i fjor, etterfulgt av Arctic Fish, med om lag 13.400 tonn.

Jónsson tror at den raske veksten man har sett i oppdrettsproduksjonen på Island den siste tiden vil avta i årene som kommer. Han forventer en viss produksjonsøkning i år, noe som sannsynligvis vil resultere i at den totale produksjonen blir i overkant av 50.000 tonn i 2022.