– Frustrerende å bli fremstilt som miljøsvin, når dette er langt fra virkeligheten

Nyheter
1172

Daglig leder i Fossing Storsmolt, Ole Marius Farstad, tok et oppgjør med det han mener er feil informasjon om selskapet og dets drift.

I november 2018 fattet Fylkesmannen i Telemark et vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av settefisk på Fossing Storsmolts anlegg ved Fossingfjorden på grensen mellom Kragerø og Bamble i Telemark.

Både Kragerø kommune og Bamble kommune klaget på tillatelsen fordi de mente at Fylkesmannen ikke stilte strenge nok utslippskrav til smoltanlegget. Blant annet skrev miljørådgiver i Bamble kommune, Christian Hagstrøm, i sin klage at utslippet fra anlegget vil tilsvare avløpsvann fra om lag 8.000 mennesker, ifølge Telemarksavisa.

Saken endte derfor opp hos Miljødirektoratet, som 23. oktober avviste klagene, og opprettholdt vedtaket fra Fylkesmannen.

Utenfor Fossing Storsmolt. FOTO: Stian Olsen

– For ensidig bilde
I leserinnlegget «Utslippet på Fossing Storsmolt – fjæren som ble til ti høns», som nylig ble publisert i flere lokalaviser, inkludert Kragerø Blad Vestmar, går daglig leder Ole Marius Farstad hardt ut mot det han mener er «gjentatte negative omtaler i media angående utslippet på Fossing Storsmolt».

«Fjæren det henvises til i overskriften er altså at det slippes ut næringsstoffer i en konsentrasjon på under 4,5 p.p.m. (parts per million eller deler pr. million), mens det medieskapte bildet er at 8000 mennesker sitter med ræva på kaien og driter i Fossingfjorden», skriver blant annet Farstad i sitt innlegg.

Overfor iLaks utdyper Farstad nærmere hva som var grunnen til at han skrev et leserinnlegget.

– Det er noen som alltid skal svartmale, og som gir et lite nyansert bilde. Det er et for ensidig bilde i media. Målet var å gi folk et riktig bilde. Rett skal være rett, sier Farstad.

Det er mange fritidsboliger ved Fossingfjorden. FOTO: Stian Olsen

– Irriterende
Han viser til at det er lite oppdrett i området Fossing Storsmolt holder til, og at det derfor er viktig å gi folk informasjon informasjon om driften.

– Ingenting er så skummelt som det ukjente, og slik er det for alle. Vi må gi riktig informasjon satt i riktig kontekst, sier Farstad, som understreker at han har inntrykk av at folk flest i Kragerø er positive til hva Fossing Storsmolt holder på med.

Han sier også at det har vært mange besøkende på anlegget fra lokalmiljøet.

– Når folk får vite hvordan det egentlig er, så synes de det er rart det som står i media. Vi er veldig stolt over det vi driver på med. Det er derfor frustrerende å bli fremstilt som miljøsvin, når dette er langt fra virkeligheten, sier Farstad.

Farstad mener Kragerø trenger nye arbeidsplasser, og bedrifter som tjener penger og har livets rett. Ifølge han er prosjektet til Fossing Storsmolt et av de største på lenge i området. Fossing Storsmolt er blant annet eid av av vestlandsoppdretterne Telavåg Fiskeoppdrett, Troland Lakseoppdrett og Sulefisk. Også to skotske fiskebåtredere er inne på eiersiden.

– At det kommer risikokapital utenfra til Kragerø er veldig positivt, avslutter Farstad.