Investerer nær to milliarder på Hitra

Nyheter
1181

-Dette er tunge investeringer for oss, men vi håper de skal gi avkastning i evighetens perspektiv, sier ordfører Ole Haugen (Ap)til iLaks. Bewi, Br. Sunde, Lerøy og Marine Harvest har kjøpt tomt av kommunen. De bygger ut 250 deker på Jøstenøya og har fra før opparbeidet 220 deker i forbindelse med tunnelbyggingen for noen år siden.

-Selskapene skal etter planen investere 1,2-1,5 milliarder kroner, opplyser Haugen til iLaks.

Ole Haugen er ordfører på Hitra. Foto: HITRA KOMMUNE

Bewi og Brødrene Sunde skal etter planen bygge hver sin nye kassefabrikk, mens Lerøy og Marine Harvest skal bygge slakteri.

-Hvor mange arbeidsplasser kan dette gi kommunen?

-Jeg får sitere Lerøy sine folk. De anslår at det kan bli 1.000 arbeidsplasser. Fra før har vi cirka 600 slik at vi snakker om en økning på 400 arbeidsplasser.

Kommunestyret på Hitra vedtok nylig å satse ytterligere 46 millioner kroner på prosjektet.

Planen er at det skal skrives endelige avtaler med selskapene i vinter. Det vil bli klausulert forpliktelser om å starte å bygge innen to år og at byggene skal være ferdigstilt senest to år senere. I 2017 og 2018 vil alt være i drift.

Ole Haugen sier til iLaks at investeringene som selskapene gjør nå, er en sak. Han mener det vil komme mer.

-Med så store etableringer, vil det være behov for ytterligere etableringer fra leverandørindustrien, påpeker Haugen.

Han mener derfor at kommunen har ei lys fremtid i møte.

-Dette er ikke et risikoprosjekt, sier Haugen. Han peker imidlertid på at det er et meget stort prosjekt for kommunen.

-Summene vi investerer, tilsvarer et helt kommunebudsjett, sier Haugen.

Grunnarbeidene på Jøstenøya vil totalt komme opp i en kvart milliard kroner, men i tillegg må kommunen bruke 70-80 millioner kroner på vann.

Ole Haugen sier til iLaks at kommunen også satser på at selskapene skal frakte slaktet laks med båt. Et kommunalt havneforetak gjør derfor også investeringer.

Laks er definitivt viktig for Hitra.

[map]