«Inter Atlantic» døpt

0

Lørdag 11. mars gjennomførte brønnbåtrederiet Intership fra Hareid dåp på nybygget «Inter Atlantic». Brønnbåten er den første av Intership sine to nybygg fra Zamakona Yards Bilbao. 

– Det betyr mye for oss å få vist frem våre båter og hva vi driver med, for folk lokalt. Da er det ekstra hyggelig å at det er så mange besøkende. I tillegg er det en stor glede å få invitert mange av de som har gjort det mulig å bygge en høyteknologisk brønnbåt, som «Inter Atlantic», til Sunnmøre og Hareid. Vår region er verdensledende innenfor vårt segment og det er viktig at vi skaper bevissthet rundt dette, både for å vise hvilke muligheter som ligger innenfor brønnbåtnæringen og innenfor havbruksnæringen generelt, sier Ole Peter Brandal, daglig leder i Intership, i en pressemelding.

«Inter Atlantic» er designet av NSK Ship Design og har en lastekapasitet på 2.200 kubikkmeter.

«Inter Atlantic» er designet med fokus på fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet. Fiskehåndteringssystemet er levert fra MMC First Process og fartøyet har installert et stort produksjonsanlegg for ferskvann. Ferskvannsproduksjonen av sjøvann blir gjort gjennom omvendt osmose, med en produksjonskapasitet på 5.000 kubikkmeter ferskvann i løpet av 24 timer.

I forbindelse med dåpen ble det invitert til åpent skip for lokale og tilreisende. Her var det stor oppslutning med korps, omvisning, boller og brus.

Gudmor for båten er Nikki Rigg, som er konen til Intership sin styreleder, Peter Rigg.

«Inter Atlantic» gikk direkte fra dåpen på Hareid til Myklebust verft for installasjon av det nye avlusersystemet FLS Caligus R500. Kombinasjonen av ferskvannsbehandling og lavtrykksbehandling er en effektiv og skånsom metode for fjerning av lakselus og gjelleutfordringer i samme operasjon.

Intership ble etablert i 2014. Etter overtakelsen av nybyggene fra Zamakona og Sefine vil den totale flåtekapasiteten i Intership være på om lag 26.200 kubikkmeter fordelt på elleve brønnbåter. Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland, og på øst- og vestkysten av Canada.