Innstillingen lagt frem: Foreløpig ingen avtale med SV

Nyheter
0

Finanskomitéen har lagt frem innstillingen til ny skattemodell for havbruk i dag. 

iLaks erfarer at det fortsatt ikke er flertall for ny skatteordning for oppdrettsnæringen. Innstillingen viser at Sp og Ap står på sitt opprinnelige forslag.

– Vi har jo tiden frem til behandling i Stortinget 31. mai for å se om det er grunnlag for å få til en bredere enighet rundt det, sier forhandlingsleder Geir Pollestad (Sp) i en kommentar til E24.

Det er forventet at Sp og Ap vil fortsette å forhandle med sin alliansepartner SV om en løsning som sikrer flertall i Stortinget. SV har tidligere uttrykt misnøye med den foreslåtte skattesatsen og gjort krav om at den økes til 48 prosent. I tillegg ønsker SV å pålegge næringen strengere miljøkrav.

Historisk svak parlamentarisk støtte
Høyre er lite imponert over innstillingen, og mener at det som er lagt frem viser at det er historisk svak parlamentarisk støtte for endringer i beskatning av oppdrettsnæringen.

Olve Grotle (H). Foto: Stortinget

– Nå kan vi konstatere at regjeringen ikke har hørt på næringens advarsler, men innfører et skatteregime som vil være effektiv brems for utviklingen i en av de viktigste distriktsnæringene vi har, sier fiskeripolitisk talsmann Olve Grotle (H) i en pressemelding.

Ber regjeringen om ny sak
Grotle får støtte av sin finanspolitiske talsmann Helge Orten:

–  Vi kan ikke støtte regjeringens forslag og foreslår sammen med FrP at hele saken sendes tilbake til regjeringen, sier han.

– Vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med endringer i havbruksskatten som er mer moderat, konkurransedyktig og som gir et bærekraftig skattenivå, fortsetter Orten.

De viktigste elementene i forslaget til ny skattemodell i innstillingen er:

  • Skattesatsen settes til 35 prosent.
  • For investeringer som er gjennomført før 1. januar 2023, gis det fradrag gjennom avskrivninger av gjenstående skattemessige verdier.
  • Det gis ikke fradrag for verdien av matfisktillatelser, men det gis et sjablongfradrag i inntekt for tillatelser kjøpt på auksjon i 2018/2020 og tildelt ved fastpris i 2020. Fradraget settes til 40 prosent av faktisk innbetalt vederlag til staten fordelt over fem år.
  • For å fastsette rett inntekt opprettes et uavhengig prisråd.
  • Negativ grunnrenteinntekt fremføres med rentetillegg, og skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt ved opphør vil utbetales.
  • Et bunnfradrag på 70 millioner kroner.
  • Utviklingstillatelser holdes utenfor grunnrentebeskatningen.