Innovasjon Norge støtter pilotanlegg for landbasert produksjon av laks med 15 millioner kroner

Nyheter
2085

INC-gruppen i Florø, gjennom det nystartede selskapet Havlandet RAS Pilot, vil i løpet av høsten starte bygging av et pilotanlegg for landbasert produksjon av slakteklar laks på Fjord Base.

Formålet med prosjektet er å dokumentere at landbasert produksjon av laks vil tilfredsstille krav til miljø, fiskehelse, fiskevelferd og økonomi. Prosjektet har en kostnadsramme på 50 millioner kroner, og har fått 15 millioner i støtte fra Innovasjon Norge. Resten er finansiert av aksjonærene i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest.

Det skriver INC i en pressemelding.

«Om vi lykkes med pilotanlegget vil vi kunne bygge et fullskala landbasert lakseoppdrett med årlig produksjon på 10.000 tonn laks. Dette vil skape arbeidsplasser i mange år fremover», skriver INC.