Inngår 100 millioners-avtale om råstoff fra havbruk

Nyheter
0

Kystmiljø skal samle opp og transportere restråstoff fra havbruksnæringa til bruk i et biogassanlegg i Skibotn. 

Rå Biopark arbeider for å etablere biogassproduksjon i nord. I en pressemelding kunngjør de at de har inngått en avtale med Kystmiljø verdt over 100 millioner kroner.

– Dette er en milepæl for oss i Rå Biopark. Samarbeidet mellom oss og Kystmiljø er ikke bare en langsiktig avtale, men et enormt viktig bidrag til det grønne skifte i nord, spesielt for havbruksnæringa og restråstoffet som oppstår, spesielt ved oppdrett. Dette partnerskapet er til fordel for hele regionen og miljøet, sier daglig leder i Rå Biopark, Sigve Daae Rasmussen.

Kystmiljø er spesialisert på henting av restråstoff fra havbruksnæringen, og har en omfattende beredskapsflåte for henting av fiskeslam og fiskeensilasje.

– For oss i Kystmiljø betyr det at vi i framtiden også har en aktør i Nord-Norge som vi kan frakte restråstoff til fra havbruk, spesielt fra landbasert oppdrett, sier daglig leder i Kystmiljø, Christian Johansen, og legger til:

– Vi har et sterkt fokus på avfall fra havbruk som kan egne seg til biogass, blant annet fiskeslam, og derfor er vi ekstra glade for å kunne inngå denne kontrakten.

Med kontrakten på plass ser begge selskaper frem til et tett samarbeid for å utvikle bærekraftige løsninger innen biogassproduksjon og håndtering av råstoff fra havbruksnæringen.

Ved inngåelse av kontrakten åpner Kystmiljø også kontor i Tromsø, og får med seg Merrick Johnston (til venstre) på laget. Hun har til nå vært forretningsutvikler i Rå Biopark, og går over til Kystmiljø for å fortsette arbeidet med restråstoff til videreforedling. Foto: Pressebilde