Innbringende 2020 for Måsøval som varsler tungt investeringsløp fremover

Nyheter
0

Vil sette børspengene i arbeid.

Torsdag morgen ble det kjent at Måsøval sikter på børsnotering og et kombinert nedsalg og emisjon på 825 millioner kroner. Før pengeinnhentingen er selskapet verdsatt til 3,25 milliarder kroner, og hjørnesteininvestorene Odin, Handelsbanken og Songa har allerede spyttet inn 450 millioner kroner i den pågående emisjonen.

– Vi har som intensjon å være en toneangivende eier også i fortsettelsen, men med det sagt synes vi det er hyggelig om andre har tro på det vi har fått til hittil i selskapets historie og håper at nye aksjonærer finner vårt selskap interessant å investere i. At så sterke hjørnesteinsinvestorer allerede har tegnet seg, er en stor tillitserklæring til Måsøval AS, sier styreleder Lars Måsøval i en uttalelse på selskapets egen hjemmeside.

Børsnotering er et naturlig skritt videre i utviklingen av selskapet, som hadde en omsetning på 928 millioner kroner i 2020, med et resultat før skatt på 242 millioner kroner.

«Aqua Semi». ILLUSTRASJON: Måsøval Fiskeoppdrett

Måsøval-konsernet har kontoradresse på Kverva, en for havbrukskjennere ikke helt ukjent plass på Frøya. Selskapet har sterk innovasjonskraft og har blant annet fått utviklingskonsesjoner til Aqua Semi, som er en delvis nedsenkbar, semi-lukket, produksjonsenhet for laks bygget i stål.

Les også: Måsøval Fiskeoppdrett fikk fire utviklingstillatelser for «Aqua Semi»

– Kapitalinnhentingen fra børsnoteringen vil bli brukt til å finansiere selskapets videre vekst. Som det framgår av vår årsrapport, har vi planlagt og utarbeidet en rekke vekstprosjekter i tiden framover, forteller selskapets administrerende direktør, Asle Rønning.

Planene inkluderer blant annet investeringer for å utnytte nye konsesjoner optimalt, flere oppkjøp, samt investering i et helt nytt anlegg for produksjon av post-smolt.

Måsøvals fiskehospitalskip «Helixir». Foto: Stine Gismervik