Ingunn Midttun Godal. SKJERMDUMP: DNV GL

Ingunn Midttun Godal blir ny administrerende direktør i Mattilsynet

Nyheter
802

Ingunn Midttun Godal ble av Kongen i statsråd fredag beskikket som ny administrerende direktør i Mattilsynet.

– Mattilsynet har et viktig samfunnsoppdrag med å sikre trygg mat og trygt drikkevann, og å fremme god plante- og dyrehelse og god dyrevelferd. Jeg er svært fornøyd med at Ingunn Midttun Godal har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget. Godal har solid faglig kompetanse og bred og relevant erfaring som leder både i offentlig og privat sektor, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Ingunn Midttun Godal er født 9. mars 1968. Hun er utdannet sivilingeniør fra Institutt for kjemiteknikk ved NTH 1992. Hun har deltatt på flere lederutviklingsprogrammer både nasjonalt og internasjonalt. Godal har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas (DNV), Mattilsynet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Hun har siden 2016 vært ansatt i DNV GL Business Assurance.

Godal erstatter tidligere administrerende direktør Harald Gjein, som fratrådte sin stilling i mai, etter en en nedslående tilsynsrapport om pelsdyrhold som viste seg å være feil. Karina Kaupang har vært fungerende administrerende direktør fram til nå.

Et enstemmig Storting vedtok i juni at Mattilsynet skulle granskes etter pelsdyrskandalen.