Ingen utviklingstillatelser til Arnøy Laks

Nyheter
1273

Arnøy Laks fikk avslag på sin søknad om fire utviklingstillatelser til konseptet «Aquashield».

Det meldte Fiskeridirektoratet fredag ettermiddag.

Direktoratet mener konseptet ikke oppfyller vilkårene om «betydelig innovasjon» eller «betydelige investeringer», selv om det under under tvil kommet fram til at konseptet faller innenfor formålet med ordningen.

Basert på konvensjonelt akvakulturanlegg
Konseptet er i hovedsak basert på et konvensjonelt akvakulturanlegg som skal ha en integrert ferskvannslense i fortøyningssystemet, med et skjørt på to meters dybde som skal holde på ferskvann. Ferskvannslensen skal omkranse lokaliteten og blir i søknaden beskrevet som en hybrid av en merd og en klassisk oljelense.

Målet med konseptet er å etablere et produksjonsmiljø på lokalitetsnivå med mest mulig lik saltholdighetsgradient som den som oppstår i et naturlig fjordmiljø med ferskvannsavrenning. Konseptet skal med et slikt produksjonsmiljø hindre påslag av de infektive stadiene av lakselus ved kontinuerlig tilførsel av ferskvann. Hensikten er å forebygge lusepåslag fremfor behandling.

Konseptet skal også redusere risikoen for rømming ved å etablere en barriere rundt anlegget som beskytter mot drivgods og påkjørsler. Selskapet hevder også at konseptet vil innebære at man trenger mindre utstyr og færre driftsoperasjoner.

– Ikke noe teknologisk løft
Ifølge Fiskeridirektorat vil konseptet ikke innebære noe teknologisk løft.

«Teknologien er velkjent og det som skal modifiseres anses som lite utfordrende rent teknisk. Videre bygger konseptet på samme prinsipper som allerede er testet ut. Fiskeridirektoratet vurderer ikke det omsøkte prosjektet til å ha tilstrekkelig nyhetselement til å oppfylle vilkåret om«betydelig innovasjon», konkluderes det.

Direktoratet mener heller ikke at det omsøkte prosjektet oppfyller vilkåret om «betydelige investeringer».

«Arnøy Laks As søker om 4 utviklingstillatelser, og har oppgitt investeringskostnaden til 34,5 millioner kroner. Det gir en gjennomsnittlig investeringskostnad pr. tillatelse på 8,6 millioner kroner. Investeringskostnaden pr. tillatelse i dette prosjektet er med andre ord betydelig lavere enn gjennomsnittlig investeringskostnad pr. utviklingstillatelse hos andre søkere.»