Ingen PD-spredning i Nord-Trøndelag

Nyheter
472

Lokaliteten 10256 Bondøya i Vikna kommune har fått påvist laksesykdommen pancreas disease (PD). Lokaliteten drives av Salmonor. På grunn av mistanke ble det meldt om pancreas disease på lokaliteten i Vikna kommune i Nord-Trøndelag 17. september.

Prøver tatt ut etter dette har ikke resultert i bekreftet diagnose, og Mattilsynet vil følge lokaliteten jevnlig med tilsyn og nye prøveuttak. Hittil er ikke flere lokaliteter i fylket funnet positive for PD, opplyser Mattilsynet.

Strategi om å holde området fritt for PD opprettholdes, men pålegg om å fjerne fisk/tømme lokalitet avhenger av bekreftet diagnose.