– Ingen bør bli lei seg for at EPS-emballasje også blir gjenvunnet i Asia

Meninger
0

Vi viser til nyhetssak fra NRK med overskriften «Lakseemballasje på asiatiske strender til sjenanse for regjeringa» publisert 29. april. 

Overskriften og vinklingen til NRK er uheldig, da den ikke gir et nyansert bilde av faktiske forhold. EPS-bransjen globalt er 100 prosent enige i at all plast på avveie er en ressurs på avveie, men i nyhetssaken vises ingen bilder av EPS på asiatiske strender. Saken viser bilder av EPS-kasser fra et gjenvinningsanlegg på øya Koh Samui. På bildene ser vi at fiskekassene er samlet inn og blir komprimert på anlegget. Vi har ikke lykkes i å få kommentar fra gjenvinner, men det er sannsynlig at dette gjøres for å selge den komprimerte EPSen videre for materialgjenvinning, slik som det blir gjort ellers over hele verden.

Les også: Laksekasser fra Norge hoper seg opp i Thailand

Hvordan kan bilder fra et gjenvinningsanlegg skape forbannelse hos miljøorganisasjoner og politikere? Denne gjenvinneren på Koh Samui er et fint eksempel på at EPS faktisk blir håndtert og komprimert for materialgjenvinning. Fordi det både er miljømessig og økonomisk lønnsomt. Om man tar en tur på et hvilket som helst avfallsanlegg i verden, vil man alltid se store mengder avfall, uavhengig av hvilken fraksjon. Det er dette som er avbildet i artikkelen til NRK (bilder fra WWF).

Gjennom flere tiår har fiskekasser av EPS vært den foretrukne løsningen for transport av fersk sjømat. Dette fordi de holder på temperaturen, er lette i vekt, forhindrer matsvinn og er enkle å gjenvinne. EPS er blant de mest gjenvunne plastfraksjonene i verden, og er anerkjent som «recycled at scale» og «recycled in practice» av både UNEP (United Nations Environment Program) og Ellen MacArthur Foundation.

Det skapes i artikkelen et inntrykk av at fargepigmentene fra trykket på kassene fører til at de ikke kan gjenvinnes. Fiskekasser med fargetrykk kan gjenvinnes.

Det refereres også til at vind er en utfordring for EPS på anlegget, fordi den er lett. Dette er en kjent utfordring, men kan løses gjennom sikring av avfallet, noe som er vanlig praksis med alt avfall. Vi skal ikke ha avfall på avveie.

Fiskekassen av EPS er en livsviktig brikke i norsk eksport av sjømat og sikrer trygg mat med god kvalitet til alle verdenshjørner. Dette er helt avgjørende med en stadig økende befolkning som skal ha mat på bordet. EPS blir gjenvunnet over hele verden og har stadig økende gjenvinningstall. Det er en hel industri bak dette, som daglig gjenvinner EPS tilbake til resirkulert råvare.

I klimaperspektivet har EPS en viktig funksjon, nemlig at den sikrer trygg mat, varme hus og tar vare på verdifulle varer under transport. For å redusere klimautslipp må fremtidens og eksisterende boliger isoleres bedre, mindre mat må kastes og medisin må transporteres på en trygg måte. EPS er en del av løsningen på disse utfordringene og andelen resirkulert EPS som brukes i nye produkter øker hvert år over hele kloden. 

EPS-bransjen verden over jobber hver dag for å legge til rette for at EPS blir gjenvunnet og for at produktet skal bidra i det grønne skiftet. La oss i fremtiden fokusere på mulighetene med riktige fakta på bordet. Vi inviterer alle som ønsker det, både politikere og miljøaktivister, til å besøke våre medlemsbedrifter. De vil vise hvordan EPS produseres, håndteres og gjenvinnes. Miljøorganisasjonene, med sine store internasjonale nettverk, kan spille en sentral rolle i å spre bevisstheten om EPS sin enkle integrasjon i en sirkulær økonomi, spesielt i Asia. Denne saken viser at det allerede er kommersielt attraktivt, og sammen kan vi øke kompetansen og sikre kunnskapsoverføring. På denne måten kan vi sikre at Asia også når over 85 prosent materialgjenvinningsgrad for EPS, som vi har i Norge.