Inflasjonssjokk for AKVA group – tar tap på 41 millioner kroner

Nyheter
0

Negativt resultatvarsel etter tunge tapsavsetninger.

AKVA group forventer en sterk omsetning, på 907 millioner kroner, i andre kvartal, noe som representerer en økning på ni prosent sammenlignet med samme kvartal ifjor. Men lønnsomheten er betydelig påvirket av økte kostnader fra høy inflasjon, garantier og kostnadsavsetninger.

EBIT forventes å bli negativ med 41 millioner kroner for andre kvartal 2022, skriver utstyrsprodusenten i en melding.

Kilde: Infront

Hovedposter som har bidratt til det betydelige underskuddet på EBIT i andre kvartal er:

* Høye inflasjonsnivåer og restriksjoner i forsyningskjeden over hele verden drevet av Russland-Ukraina-konflikten med anslagsvis 37 millioner kroner i merkostnader.
Fortsatt usikkerhet knyttet til restriksjoner og kostnader i forsyningskjeden inflasjoner kan påvirke lønnsomheten for resten av 2022.
* Engangskostnadsavsetninger på 31 millioner kroner innenfor Sea Based segmentet, primært knyttet til et pågående flåteprosjekt i Canada.
* Engangsgaranti og kostnadsavsetninger på 34 millioner kroner knyttet til spesifikke landbaserte prosjekter.

Det er ikke opplyst om hvilke prosjekter innen flåter og landbaserte anlegg som er rammet av kostnadsavsetningene.

Illustrasjon: AKVA group