Inflasjon spiser av AKVA groups Q1 resultat

Nyheter
0

AKVA group omsatte for 849 millioner kroner og fikk et driftsresultat (EBIT) på 59 millioner kroner i årets første kvartal.

Det betyr en driftsmargin på moderate 6,9 prosent.

Ordreinngangen i kvartalet var på en milliard kroner, som ga en samlet ordrebok på 1,8 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Lønnsomheten til utstyrsleverandøren var negativt påvirket av verdikjederestriksjoner og kostnadsinflasjon, estimert til 30 millioner kroner, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.

Salget av aksjene i Atlantis Subsea Farming ble bokført i første kvartal, og ga en gevinst på 33 millioner kroner.

Mesteparten av inntektene, nærmere bestemt 676 millioner kroner, ble hentet inn i selskapets tradisjonelle kjerneområde, sjøbaserte anlegg. Landbaserte anlegg, som er et vekstområde, ga en omsetning på 151 millioner kroner.