Immunsystemet svekket hos laksesmolt

Nyheter
516

− Vår tilnærming til høyt tap er at det neppe er enkeltfaktorer som gjør at mye smolt dør, men kombinasjonen av en rekke faktorer, sier Lill-Heidi Johansen, forsker i Nofima og prosjektleder. Nå har en av brikkene falt på plass.

Lett offer i sjø
Forskerne målte først hvilke av fiskens immunrelaterte gener som var aktive rundt smoltifisering. De fant at immunforsvaret, og spesielt den medfødte virusimmuniteten, var nedregulert under smoltifisering og ukene etter. Dette kan gjøre oppdrettslaksen til et lett offer for virussmitte i sjø.

Lakseunger holdt seg friske fra HSMB
Deretter viste forsøk med HSMB smittede lakseunger (parr) og smolt at mens smolten ble syk, holdt lakseungene seg stort sett friske. Genanalyser viste at dette skjer fordi immunforsvaret reagerte raskere hos lakseungene enn hos smolt. Det bekrefter at immunforsvaret mot virus i smolt er svekket.

Forskerne har også dokumentert noe som har vært observert av oppdrettere og veterinærer; at laks som har hatt IPN de første ukene i sjø, oftere får HSMB.

Flere faktorer
Likevel tyder resultatene på at smolten ikke trenger å ha et nedregulert immunsystem for at sykdomsresistensen skal være svekket. Flere faktorer spiller med andre ord inn.

− Det kan for eksempel være ulike produksjonsbetingelser, håndtering, vannkvalitet eller den genetiske bakgrunnen til fisken som påvirker resistensen, sier Johansen. − Mange av faktorene som kan ha negative effekter for fisken etter overføring til sjø, ligger i siste fase av settefiskproduksjonen. Det ønsker vi å jobbe videre med.

Målet er å komme opp med tiltak som kan være med å forebygge og forhindre tap i sjø relatert til sykdom.

Prosjektet er gjort på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, og går i samarbeid med Veterinærinstituttet, AquaGen AS og Patogen Analyse AS.

Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet har om lag 350 ansatte og en årlig omsetning på rundt 530 millioner kroner. Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.