ILA-utbrudd for Bremnes Seashore: 900.000 fisk må slaktes ut

Nyheter
1156

Oppdrettselskapet Bremnes Seashore har fått påvist ILA (infeksiøs lakseanemi) på lokaliteten Gissøysundet som ligger på vestsiden av Bømlo.

Lørdag 5. august ble PCR-prøver tatt ut med bakgrunn i obduksjonsfunn. To av 15 prøver var positive for virussykdommen ILA.

Bremnes Seashore har satt i verk umiddelbare tiltak for å hindre mulig spredning. Videre tiltak på lokaliteten vil skje i samråd med Mattilsynet.

– Det står vel 900.000 fisk på lokaliteten og snittvekten er 2,1 kilo idag. Vi har ikke fått vedtak om utslakting fra Mattilsynet, men forventer å få et snarlig vedtak om utslakting, sier Einar Eide, administrerende direktør i Bremnes Seashore, til iLaks.

Sykdomspåvisningen kommer midt oppe i den klart beste fôrings- og tilvekstperioden i løpet av året.

– Hvor fort må fisken slaktes ut?

– Det vet vi ikke. Det handler om helsetilstand på fisken og vi må se på hvor raskt dette må foregå. Men uansett må fisken opp langt tidligere enn det vi hadde tenkt. Det blir ikke full slaktestørrelse på dette, det er helt sikkert.

– Hvor stort blir det regnskapsmessige tapet?

– Det er vanskelig å si, prouksjosjontapet er det største, men vi prøver å ha holde igjen på annen fisk. Men noen titalls millioner vil det bli. I forbindelse med tapt produksjon og forsert utslakting.