Nå er det påvist ILA ved dette settefiskanlegget

Nyheter
0

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved settefiskanlegget Salangsverket i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke. Salangfisk driver med produksjon av laks på anlegget.

Salangfisk varslet Mattilsynet mandag 5. juli om mistanke om ILA ved anlegg Salangsverket.

Den 9. juli tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Salangsverket for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 16. juli på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å begrense smittespredning er anlegget ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og inntak av rogn uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge tømming av anlegget.