ILA påvist i Altafjorden

Nyheter
906

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved NRS’ sjølokalitet 10840 Lille Kufjord i Alta kommune.

Det melder Mattilsynet onsdag.

Mattilsynet meldte fredag om ILA-mistanke ved lokaliteten. NRS’ finansdirektør Ola Loe har opplyst til TDN Direkt at fisken på lokaliteten har en vekt på over fem kilo og dermed er under slakting.

Diagnosen ble bekreftet onsdag på grunnlag av histopatologiske forandringer forenlig med infeksiøs lakseanemi, samt påvisning av virus basert på to ulike metoder; immunhistokjemi og PCR. Analysene er utført ved Veterinærinstituttet.