ILA påvist hos Nova Sea

Nyheter
857

Mattilsynet skriver i en melding at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA)ved sjølokaliteten Hestholmen N i Gildeskål kommune i Nordland fylke, hvor Nova Sea driver med oppdrett av laks.

Fiskehelsetjenesten HaVet varslet Mattilsynet 14. mai om ILA-mistanken på lokaliteten.

Den 19. mai tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28. mai på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, heter det i en melding.

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10 – 20 kilometer med utgangspunkt i lokalitet Hestholmen N.