ILA påvist hos Måsøval i Frøya

Nyheter
0

Måsøval varslet Mattilsynet Region Midt 24. mai om funn forenelig med mistanke om ILA.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 26775 Fjølværet i Frøya kommune i Trøndelag fylke, opplyser Mattilsynet. Det er Måsøval som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Måsøval varslet Mattilsynet Region Midt den 24. mai om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet 26775 Fjølværet Ø.

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 4. juni, på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA-virus med to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR).

Prøvene er analysert og verifisert av Veterinærinstituttet som er nasjonalt referanselaboratorium for ILA.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.