ILA påvist hos Lerøy i Bjørnafjorden

Nyheter
0

Mistanken fra 28. mai er blitt bekreftet.

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 24735 Gulholmen i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke, melder Mattilsynet. Det er Lerøy Vest Sjø som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Virksomheten varslet Mattilsynet 28. mai om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 24735 Gulholmen. Mistanken var basert på resultatet av analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Den 29. mai tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 6. juni på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA, som om kort tid vil bli justert for å forebygge, begrense og bekjempe ILA, klargjør Mattilsynet.