ILA-påvisning ved AquaGens anlegg i Steigen

Nyheter
0

Det er ved rutinemessig prøvetaking under stryking ved landanlegget Bogen i Steigen i Nordland, påvist ILA-virus i prøve fra én stamfisk.

Det er ikke registrert forøket dødelighet eller kliniske symptomer hos fisk i anlegget. Fra oppstart av årets strykesesong har AquaGen tatt prøver av i overkant av 5.000 stamfisk i Bogen, hvorav en med positivt resultat på ILA-virus.

«AquaGen gjennomfører individscreening av all stamfisk som strykes i våre produksjonsanlegg. Produksjonsrutinene sikrer sporbarhet av rogn tilbake til enkeltindivid av stamfisk. Ved ILAV-påvisning kan vi med sikkerhet skille rogn produsert av dette individet fra rogn av stamfisk som har testet negativt på ILA-virus,» skriver AquaGen i en melding.

En robust sikringsstruktur begrenser omfanget.

«Bogen ble i går 17. november båndlagt av Mattilsynet.  I samarbeid med Mattilsynet gjennomfører vi nå nødvendige tiltak for raskest mulig å komme tilbake i produksjon ved anlegget.»